Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

2018-2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi


Sevgili Öğrenciler,


“2018-2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday  Listesi” nde Asil olarak belirtilen öğrencilerimizin tümü Erasmus Programından yararlanabilir. Bununla birlikte hibeli (Program kapsamında hibe alacak) öğrencilerimiz; Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe miktarı açıklandıktan sonra ilan edilebilecektir.

 

Güz veya Güz+Bahar dönemi için seçilen öğrenciler 1 Kasım 2018, Bahar dönemi için seçilen öğrenciler 1 Şubat 2019 tarihine kadar gidecekleri kurumlardan gelen isimlerine düzenlenmiş kabul mektuplarını birimimize teslim etmek durumundadır. Söz konusu tarihlere kadar kabul mektuplarını teslim etmeyen öğrenciler 2018-2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programından yararlanamayacaklardır.

 

Ayrıca çeşitli sebeplerle programdan yararlanmaktan vazgeçmesine rağmen (karşı kurum kaynaklı iptal durumları dahil olmak üzere) yukarıdaki tarihlere kadar Erasmus Ofisine programdan yararlanmayacağını bildirmeyen ve feragat bildiriminde bulunmayan öğrencilerin sonraki yıllarda tekrar programa başvurmaları halinde başarı puanlarından 10 puan düşürülecektir.

 

Aday listesinde Asil olarak belirtilen öğrencilerimiz; yerleştirildikleri kurumların başvuru tarihlerini (nomination and application deadlines)  ve başvuru belgelerini, kurumların web sayfalarından zaman kaybetmeden incelemeli ve Bölüm Erasmus Koordinatörlerine danışarak ilgili başvuru belgelerini zamanında göndermelidir. 

 

2018-2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi ( tıklayınız)

 

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Erasmus+ Koordinatörlüğü

 

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından en son 20.04.2018 11:28:55 tarihinde güncellenmiştir.