Staj Hareketliliği

“Yerleştirme” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alırlar.

 

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.


Erasmus+ stajı iki aydan daha kısa olamaz.

 

Yerleştirme Hareketliliği Yapılabilecek Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir. 

•         İşletmeler

•         Eğitim Merkezleri

•         Araştırma Merkezleri

•         Diğer Kuruluşlar

 Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar 

 

Kaynak: Ulusal Ajans

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Öğrencileri (Hibeli/Hibesiz) İçin Erasmus+ Programına Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

 

A-) Yurt Dışına Gitmeden Önce Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1. M.Ü. Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği Başvuru Formu (Öğrencilerin Erasmus+ Programı tarafından  duyurulan başvuru tarihleri ve esaslarına uygun olarak, başvuru formunun aslı ve M.Ü.Transkriptleri (Not Belgeleri) ile birlikte başvurularını yapmaları gerekmektedir).*Aslı

2. Kabul Mektubu/Letter of Intent (Staj yapmak istenilen kurum/organizasyon/işletme vb. den alınacak adınıza düzenlenmiş mektuptur). *Aslı

Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken staj yapacakları kurumdan alacakları kabul mektubu şu özellikleri taşıyor olmalıdır: 

-Öğrencinin kurumda Erasmus+ Staj Programı kapsamında staj yapacağı kabul mektubunda belirtilmelidir.

-Staj tarihleri iki aydan kısa olmayacak şekilde kabul mektubunda belirtilmelidir. Staj her akademik yılda en geç 30 Eylül  tarihinde sona ermelidir.

-Öğrencinin kurumda üstleneceği görevler kabul mektubunda sıralanmalıdır. 

Staj yapılacak kurumun öğrencinin okuduğu bölümle ilişkili bir alanda faaliyet gösteren, resmi adresi, resmi web sayfası, telefon numarası, resmi eposta adresi bulunan bir kurum olması gerekmektedir. 

3. Staj Yapılacak Kurum Bilgi Formu 

4. Staj Eğitim Anlaşması / Learning Agreement for Traineeship (Öğrencinin bu belgeyi staj yapacağı kuruma hareketlilik öncesi eposta ile gönderip belgenin Before the Mobility kısmında bulunan Tablo A ve Tablo C’nin staj yapılacak kurumca doldurularak imzalanmasını ve öncelikle e-posta ile pdf formatında gönderilmesini sağlanması gerekmektedir. Karşı kurum tarafından onaylanıp gönderilen L.A. for Traineeship belgesi öğrenci tarafından ilgili bölüm Erasmus Koordinatörüne imzalatıldıktan sonra M.Ü.Erasmus Kurum Koordinatörü ve öğrenci tarafından da onaylanır. 3 nüsha düzenlenip orijinallerden biri Erasmus Birimine teslim edilmelidir. *Aslı 

 

Eğitim Anlaşması Doldurma Kılavuzu
 
5. Öğrenci Sözleşme Formu (Öğrencinin Erasmus+ Program birimine  gelerek, birim tarafından hazırlanacak sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir).*Aslı
 
6. Pasaport ve vize yazısı (Form ekine Niyet Mektubu fotokopisi eklenecektir. Pasaport ve vize işlemleri ile ilgili Birimimizden Konsolosluğa hitaben yazılacak maddi destek yazısı alınmadan Konsolosluktan randevu alınmaması gerekmektedir.)

7. Sigorta Belgeleri: Yurtdışında Erasmus+ staj faaliyeti gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki sigortaların staj yapılacak kurum ya da sizin tarafınızdan yaptırılması gerekmektedir.

  • Sağlık Sigortası Teminatı (Health Insurance Coverage)
  • Mesuliyet (Kişisel Sorumluluk) sigortasını (Liability Insurance)
  • Kaza Sigortası Teminatı  (Accident Insurance Coverage) 

8. Hesap Cüzdanı Fotokopisi: Halk Bankası İstanbul Kuyubaşı Şubesi'nde öğrencinin kendi adına vadesiz Euro hesabı açtırdığına dair belge fotokopisi (Hibesiz öğrenciler hariç).
 
9. Pasaport 1., 2., 3. sayfaları, pasaport süresi, kimlik bilgileri ve vize sayfalarının fotokopisi.
 
10. Vekaletname fotokopisi. ( Yalnızca sözleşmeye gelemeyecek öğrenciler için gereklidir)

11. Uçuş biletinin fotokopisi.

 
B-) Yurt Dışına Gider Gitmez Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
 
12. Eğitim Anlaşması (Training Agreement) eğer öğrenci yurtdışına gitmeden önce karşı kurum tarafından imzalanan T.A.’ın bir orijinal nüshası posta ile gönderilmedi ise, M.Ü. Erasmus+ Program birimine  gönderilmesi sağlanmalıdır.

13. Varış/Konfirmasyon belgesi.

14. OLS (Online Linguistic Support) yabancı dil sınavının internet üzerinden doldurulması gerekmektedir. Sınav linki öğrenci sözleşmesi imzalandıktan sonra öğrencinin bildirdiği eposta adresine gönderilecektir.
 

 
 
C-) Yurt Dışından Döndükten Sonra Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
 
15. Öğrencinin staj yaptığı tarih aralığını gösteren (gün/ay/yıl olarak), staj yapılan kurum tarafından verilen Staj Sertifikası/Training Certificate*Aslı

16. Öğrenci Bilgi Formu (Bilgisayar ile doldurularak Erasmus+ Program birimine teslim edilmelidir).

17. Pasaport giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfaların fotokopisi.
 
18. Dönüş bileti fotokopisi.

19. Çevrimiçi anket.

20. Eğitim anlaşmasının (Learning Agreement) After the Mobility kısmı* Islak imzalı ve mühürlü

 

NOTLAR :

 
1- Hibeli/hibesiz tüm erasmus öğrencilerinin yukarıdaki belgeleri hem Birimimize hem de Bölümlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Öğrencilerin yurt dışından döndükten sonra en geç 15 gün içerisinde tüm belgelerini eksiksiz bir biçimde Erasmus+ Program birimine  teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

 

Learning Agreement for Traineeship (Öğrencinin bu belgeyi staj yapacağı kuruma hareketlilik öncesi eposta ile gönderip belgenin Before the Mobility kısmında bulunan Tablo A ve Tablo C’nin staj yapılacak kurumca doldurularak imzalanmasını ve öncelikle e-posta ile pdf formatında gönderilmesini sağlanması gerekmektedir. Karşı kurum tarafından onaylanıp gönderilen L.A. for Traineeship belgesi öğrenci tarafından ilgili bölüm Erasmus Koordinatörüne imzalatıldıktan sonra M.Ü.Erasmus Kurum Koordinatörü ve öğrenci tarafından da onaylanır. 3 nüsha düzenlenip orijinallerden biri Erasmus Birimine teslim edilmelidir. *Aslı

 


Bu sayfa Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından en son 22.05.2019 13:40:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM