Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

2016 – 2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI


Staj Hareketliliği, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. 

 

BAŞVURU TARİHLERİ:   06.02.2017 – 20.02.2017

 

Başvuru Koşulları

 

 • Marmara Üniversitesi’nin kayıtlı öğrencisi olmak

 

 • Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.2/4.0 olması.

Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.5/4.0 olması.

 

 • Öğrenciler başvuru süreci sonuna kadar staj yapacakları kurumdan aldıkları Kabul Mektubu’nu (Letter of Acceptance) Uluslararası Ofis’e teslim etmelidir. Kabul mektubunda öğrencinin kurumda Erasmus+ Staj Programı kapsamında staj yapacağı kabul mektubunda belirtilmelidir. Staj tarihleri iki aydan kısa olmayacak şekilde kabul mektubunda belirtilmelidir. Staj en geç 30 Eylül 2017 tarihinde sona ermelidir. Öğrencinin kurumda üstleneceği görevler kabul mektubunda sıralanmalıdır. Staj yapılacak kurumun öğrencinin okuduğu bölümle ilişkili bir alanda faaliyet gösteren, resmi adresi, resmi web sayfası, telefon numarası, resmi eposta adresi bulunan bir kurum olması gerekmektedir. Kabul mektubu imzalı ve mühürlü olmalıdır.

 

 • Faaliyetin süresi 2 aydan kısa olamaz.

 

 • Seçilen öğrencilerin 30 Eylül 2017 tarihine kadar 2 aylık stajlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

 • Öğrenciler her bir öğrenim kademesindeyken (Lisans, YL, Doktora); Erasmus Programının Öğrenim Hareketliliği ve/veya Staj Hareketliliği kapsamında toplamda 12 ay’a kadar hareketlilik gerçekleştirebilir.

 

 • Öğrenci mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+’tan yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ay’ı geçemez. Aynı öğrenim kademesinde öğrenim-staj ayırımı yapmaksızın Erasmus+’dan yararlanmış öğrencilerin puanlarında 10’ar puan azaltma uygulanır. Öğrencinin vatandaşı olduğu bir ülkede staj hareketliliğine katılması durumunda 10 puan azaltılma uygulanır.

 

 • Öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler 2016-2017 Staj Hareketliliğinden, 30 Eylül 2017 tarihine kadar minimum 2 ay’lık stajlarını tamamlamaları kaydıyla yararlanabileceklerdir.

 

 • Başvuran öğrencilerin seçimi için; tüm öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınav İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden yapılacak olup, öğrencinin Staj süresince kullanacağı dilden sınava girmesi gerekmektedir. Erasmus+ staj hareketliliğine katılabilmek için yabancı dil barajı;

-        Tüm öğrenciler için 100 üzerinden 55 dir.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

 

 • Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Formu  (Erasmus+ Bölüm Koordinatörü Onaylı ve öğrencinin güncel vesikalık fotoğrafı mevcut şekilde teslim edilmelidir.)
 • Onaylı Not Belgesi (Transkript)
 • Kabul Mektubu
 • Staj Yapılacak Kurum Bilgi Formu
Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından en son 07.02.2017 15:54:14 tarihinde güncellenmiştir.