2020 DÖNEMI ERASMUS+ KA107/171 ÖĞRENCI VE PERSONEL HAREKETLILIKLERI ÇAĞRI SONUÇLARI

2020 DÖNEMI ERASMUS+ KA107 PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLILIKLERI 6. ÇAĞRI SONUÇLARI

Sonuç Açıklama Tarihi: 11.07.2023

20 Haziran – 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınmış olunan 2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci ve Personel Hareketliliği 6. Çağrı başvurularının değerlendirilmesi tamamlanmış olup ilgili değerlendirme sonuçları aşağıda listeler halinde paylaşılmaktadır. Lütfen başvurmuş olduğunuz hareketlilik türüne göre listeleri inceleyiniz.

İlgili başvuruların değerlendirilmesinde 20 Haziran – 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/   adresinde yer alan aşağıdaki çağrılarda belirtilen kriterler ve puanlar dikkate alınmıştır.

Başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili herhangi bir itirazın olması halinde, adaylar işbu sonuç listelerinin ilan tarihini takiben 15 iş günü içerisinde imzalı dilekçeleri ile Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne itirazlarını iletebilirler.

Feragat etmek için son tarih: 15 Temmuz 2023

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sonuç Listesi (5. Çağrı)

HİBELENDİRME

 1. Katılımcılar için Bireysel Destek

Tüm katılımcılar hareketlilik gerçekleştirdikleri gün sayısına bağlı olarak hibelendirileceklerdir.

◦ Personel Hareketliliği ( Marmara Üniversitesi’nden Partner Kuruma) : EUR 180/gün

İlgili çağrıda belirtildiği üzere Üniversitemiz, maksimum 5 faaliyet günü için hibe desteği sağlamaktadır. Buna ek olarak seyahat günlerinin faaliyet günlerinden farklı olması halinde en fazla 2 gün ile sınırlı olarak seyahat günleri için de bireysel destek hibesi verilir. En fazla toplam 7 gün için bireysel destek hibesi sağlanır.

 1. Katılımcılar için Seyahat Desteği

Seçilen katılımcılara, bireysel hibe desteğine ek olarak hareketlilik gerçekleştirilecek kurum ve Marmara Üniversitesi arasındaki mesafe üzerinden seyahat desteği sağlanır.

Seyahat hibesi katılımcının hareketlilik süreci öncesinde ödenecektir.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Partner kurumlara göre seyahat desteği tutarını aşağıda bulabilirsiniz:

Elde edilen “km” değeri                   Hibe miktarı

10-99 km  arası                                          20 €

100-499 km arası                                     180 €

500-1999 km arası                                   275 €

2000-2999 km arası                                 360 €

3000-3999 km arası                                530 €

4000-7999 km arası                                820 €

8000 km ve üzeri                                  1.500 €

Hibesiz Uluslararası Kredi Hareketliliği

Hibe almaya hak kazanan katılımcılar hibe haklarından feragat edebilirler. Gerekli kriterleri karşılayan katılımcılar Uluslararası Kredi Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanmak istemeleri halinde bu durumu Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra bildirmesi halinde hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirebilirler.

Özel ihtiyaç Sahibi Öğrenciler için Ek Hibe Fırsatları

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliğinden faydalanmak isteyen özel ihtiyaç sahibi akademisyen ve idari personel ek finansal destek almadan bu hareketliliği gerçekleştirememeleri halinde kendilerine ek hibe sağlanabilir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’yle irtibata geçiniz.

Detaylı bilgi ve sorularınız için international@marmara.edu.tr adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

Başarılar dileriz.

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Marmara Üniversitesi

****************************************

2020 DÖNEMI ERASMUS+ KA107 PERSONEL DERS VERME HAREKETLILIKLERI 5. ÇAĞRI SONUÇLARI

Sonuç Açıklama Tarihi: 11.07.2023

20 Haziran – 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınmış olunan 2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci ve Personel Hareketliliği 5. Çağrı başvurularının değerlendirilmesi tamamlanmış olup ilgili değerlendirme sonuçları aşağıda listeler halinde paylaşılmaktadır. Lütfen başvurmuş olduğunuz hareketlilik türüne göre listeleri inceleyiniz.

İlgili başvuruların değerlendirilmesinde 20 Haziran – 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/   adresinde yer alan aşağıdaki çağrılarda belirtilen kriterler ve puanlar dikkate alınmıştır.

Başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili herhangi bir itirazın olması halinde, adaylar işbu sonuç listelerinin ilan tarihini takiben 15 iş günü içerisinde imzalı dilekçeleri ile Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne itirazlarını iletebilirler.

Feragat etmek için son tarih: 25 Temmuz 2023

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuç Listesi (5. Çağrı)

HİBELENDİRME

 1. Katılımcılar için Bireysel Destek

Tüm katılımcılar hareketlilik gerçekleştirdikleri gün sayısına bağlı olarak hibelendirileceklerdir.

◦ Personel Hareketliliği ( Marmara Üniversitesi’nden Partner Kuruma) : EUR 180/gün

İlgili çağrıda belirtildiği üzere Üniversitemiz, maksimum 5 faaliyet günü için hibe desteği sağlamaktadır. Buna ek olarak seyahat günlerinin faaliyet günlerinden farklı olması halinde en fazla 2 gün ile sınırlı olarak seyahat günleri için de bireysel destek hibesi verilir. En fazla toplam 7 gün için bireysel destek hibesi sağlanır.

 1. Katılımcılar için Seyahat Desteği

Seçilen katılımcılara, bireysel hibe desteğine ek olarak hareketlilik gerçekleştirilecek kurum ve Marmara Üniversitesi arasındaki mesafe üzerinden seyahat desteği sağlanır.

Seyahat hibesi katılımcının hareketlilik süreci öncesinde ödenecektir.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Partner kurumlara göre seyahat desteği tutarını aşağıda bulabilirsiniz:

Elde edilen “km” değeri                   Hibe miktarı

10-99 km  arası                                          20 €

100-499 km arası                                     180 €

500-1999 km arası                                   275 €

2000-2999 km arası                                 360 €

3000-3999 km arası                                530 €

4000-7999 km arası                                820 €

8000 km ve üzeri                                  1.500 €

Hibesiz Uluslararası Kredi Hareketliliği

Hibe almaya hak kazanan katılımcılar hibe haklarından feragat edebilirler. Gerekli kriterleri karşılayan katılımcılar Uluslararası Kredi Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanmak istemeleri halinde bu durumu Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra bildirmesi halinde hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirebilirler.

Özel ihtiyaç Sahibi Öğrenciler için Ek Hibe Fırsatları

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliğinden faydalanmak isteyen özel ihtiyaç sahibi akademisyen ve idari personel ek finansal destek almadan bu hareketliliği gerçekleştirememeleri halinde kendilerine ek hibe sağlanabilir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’yle irtibata geçiniz.

Detaylı bilgi ve sorularınız için international@marmara.edu.tr adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

Başarılar dileriz.

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Marmara Üniversitesi

**********************************************

2020 DÖNEMI ERASMUS+ KA107 PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLILIKLERI 5. ÇAĞRI SONUÇLARI

Sonuç Açıklama Tarihi: 04.07.2023

8 Haziran – 3 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınmış olunan 2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci ve Personel Hareketliliği 5. Çağrı başvurularının değerlendirilmesi tamamlanmış olup ilgili değerlendirme sonuçları aşağıda listeler halinde paylaşılmaktadır. Lütfen başvurmuş olduğunuz hareketlilik türüne göre listeleri inceleyiniz.

İlgili başvuruların değerlendirilmesinde 8 Haziran – 3 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/   adresinde yer alan aşağıdaki çağrılarda belirtilen kriterler ve puanlar dikkate alınmıştır.

Başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili herhangi bir itirazın olması halinde, adaylar işbu sonuç listelerinin ilan tarihini takiben 15 iş günü içerisinde imzalı dilekçeleri ile Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne itirazlarını iletebilirler.

Feragat etmek için son tarih: 15 Temmuz 2023

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sonuç Listesi (5. Çağrı)

HİBELENDİRME

 1. Katılımcılar için Bireysel Destek

Tüm katılımcılar hareketlilik gerçekleştirdikleri gün sayısına bağlı olarak hibelendirileceklerdir.

◦ Personel Hareketliliği ( Marmara Üniversitesi’nden Partner Kuruma) : EUR 180/gün

İlgili çağrıda belirtildiği üzere Üniversitemiz, maksimum 5 faaliyet günü için hibe desteği sağlamaktadır. Buna ek olarak seyahat günlerinin faaliyet günlerinden farklı olması halinde en fazla 2 gün ile sınırlı olarak seyahat günleri için de bireysel destek hibesi verilir. En fazla toplam 7 gün için bireysel destek hibesi sağlanır.

 1. Katılımcılar için Seyahat Desteği

Seçilen katılımcılara, bireysel hibe desteğine ek olarak hareketlilik gerçekleştirilecek kurum ve Marmara Üniversitesi arasındaki mesafe üzerinden seyahat desteği sağlanır.

Seyahat hibesi katılımcının hareketlilik süreci öncesinde ödenecektir.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Partner kurumlara göre seyahat desteği tutarını aşağıda bulabilirsiniz:

Elde edilen “km” değeri                   Hibe miktarı

10-99 km  arası                                          20 €

100-499 km arası                                     180 €

500-1999 km arası                                   275 €

2000-2999 km arası                                 360 €

3000-3999 km arası                                530 €

4000-7999 km arası                                820 €

8000 km ve üzeri                                  1.500 €

Hibesiz Uluslararası Kredi Hareketliliği

Hibe almaya hak kazanan katılımcılar hibe haklarından feragat edebilirler. Gerekli kriterleri karşılayan katılımcılar Uluslararası Kredi Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanmak istemeleri halinde bu durumu Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra bildirmesi halinde hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirebilirler.

Özel ihtiyaç Sahibi Öğrenciler için Ek Hibe Fırsatları

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliğinden faydalanmak isteyen özel ihtiyaç sahibi akademisyen ve idari personel ek finansal destek almadan bu hareketliliği gerçekleştirememeleri halinde kendilerine ek hibe sağlanabilir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’yle irtibata geçiniz.

Detaylı bilgi ve sorularınız için international@marmara.edu.tr adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

Başarılar dileriz.

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Marmara Üniversitesi

******************************************

2020 DÖNEMI ERASMUS+ KA107 PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLILIKLERI 4. ÇAĞRI SONUÇLARI

Sonuç Açıklama Tarihi: 26.05.2023

5 -25 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınmış olunan 2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci ve Personel Hareketliliği 4. Çağrı başvurularının değerlendirilmesi tamamlanmış olup ilgili değerlendirme sonuçları aşağıda listeler halinde paylaşılmaktadır. Lütfen başvurmuş olduğunuz hareketlilik türüne göre listeleri inceleyiniz.

İlgili başvuruların değerlendirilmesinde 5-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/   adresinde yer alan aşağıdaki çağrılarda belirtilen kriterler ve puanlar dikkate alınmıştır.

Başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili herhangi bir itirazın olması halinde, adaylar işbu sonuç listelerinin ilan tarihini takiben 15 iş günü içerisinde imzalı dilekçeleri ile Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne itirazlarını iletebilirler.

Feragat etmek için son tarih: 30 Mayıs 2023

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sonuç Listesi (4. Çağrı)

HİBELENDİRME

 1. Katılımcılar için Bireysel Destek

Tüm katılımcılar hareketlilik gerçekleştirdikleri gün sayısına bağlı olarak hibelendirileceklerdir.

◦ Personel Hareketliliği ( Marmara Üniversitesi’nden Partner Kuruma) : EUR 180/gün

İlgili çağrıda belirtildiği üzere Üniversitemiz, maksimum 5 faaliyet günü için hibe desteği sağlamaktadır. Buna ek olarak seyahat günlerinin faaliyet günlerinden farklı olması halinde en fazla 2 gün ile sınırlı olarak seyahat günleri için de bireysel destek hibesi verilir. En fazla toplam 7 gün için bireysel destek hibesi sağlanır.

 1. Katılımcılar için Seyahat Desteği

Seçilen katılımcılara, bireysel hibe desteğine ek olarak hareketlilik gerçekleştirilecek kurum ve Marmara Üniversitesi arasındaki mesafe üzerinden seyahat desteği sağlanır.

Seyahat hibesi katılımcının hareketlilik süreci öncesinde ödenecektir.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Partner kurumlara göre seyahat desteği tutarını aşağıda bulabilirsiniz:

Elde edilen “km” değeri                   Hibe miktarı

10-99 km  arası                                          20 €

100-499 km arası                                     180 €

500-1999 km arası                                   275 €

2000-2999 km arası                                 360 €

3000-3999 km arası                                530 €

4000-7999 km arası                                820 €

8000 km ve üzeri                                  1.500 €

Hibesiz Uluslararası Kredi Hareketliliği

Hibe almaya hak kazanan katılımcılar hibe haklarından feragat edebilirler. Gerekli kriterleri karşılayan katılımcılar Uluslararası Kredi Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanmak istemeleri halinde bu durumu Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra bildirmesi halinde hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirebilirler.

Özel ihtiyaç Sahibi Öğrenciler için Ek Hibe Fırsatları

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliğinden faydalanmak isteyen özel ihtiyaç sahibi akademisyen ve idari personel ek finansal destek almadan bu hareketliliği gerçekleştirememeleri halinde kendilerine ek hibe sağlanabilir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’yle irtibata geçiniz.

Detaylı bilgi ve sorularınız için international@marmara.edu.tr adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

Başarılar dileriz.

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Marmara Üniversitesi

*******************************************

2020 DÖNEMI ERASMUS+ KA107 PERSONEL DERS VERME HAREKETLILIKLERI 4. ÇAĞRI SONUÇLARI

Sonuç Açıklama Tarihi: 05.05.2023

14 Nisan - 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınmış olunan 2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci ve Personel Hareketliliği 4. Çağrı başvurularının değerlendirilmesi tamamlanmış olup ilgili değerlendirme sonuçları aşağıda listeler halinde paylaşılmaktadır. Lütfen başvurmuş olduğunuz hareketlilik türüne göre listeleri inceleyiniz.

İlgili başvuruların değerlendirilmesinde 14 Nisan - 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/   adresinde yer alan aşağıdaki çağrılarda belirtilen kriterler ve puanlar dikkate alınmıştır.

Başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili herhangi bir itirazın olması halinde, adaylar işbu sonuç listelerinin ilan tarihini takiben 15 iş günü içerisinde imzalı dilekçeleri ile Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne itirazlarını iletebilirler.

Feragat etmek için son tarih: 25 Mayıs 2023

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuç Listesi (4. Çağrı)

HİBELENDİRME

 1. Katılımcılar için Bireysel Destek

Tüm katılımcılar hareketlilik gerçekleştirdikleri gün sayısına bağlı olarak hibelendirileceklerdir.

◦ Personel Hareketliliği ( Marmara Üniversitesi’nden Partner Kuruma) : EUR 180/gün

İlgili çağrıda belirtildiği üzere Üniversitemiz, maksimum 5 faaliyet günü için hibe desteği sağlamaktadır. Buna ek olarak seyahat günlerinin faaliyet günlerinden farklı olması halinde en fazla 2 gün ile sınırlı olarak seyahat günleri için de bireysel destek hibesi verilir. En fazla toplam 7 gün için bireysel destek hibesi sağlanır.

 1. Katılımcılar için Seyahat Desteği

Seçilen katılımcılara, bireysel hibe desteğine ek olarak hareketlilik gerçekleştirilecek kurum ve Marmara Üniversitesi arasındaki mesafe üzerinden seyahat desteği sağlanır.

Seyahat hibesi katılımcının hareketlilik süreci öncesinde ödenecektir.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Partner kurumlara göre seyahat desteği tutarını aşağıda bulabilirsiniz:

Elde edilen “km” değeri                   Hibe miktarı

10-99 km  arası                                          20 €

100-499 km arası                                     180 €

500-1999 km arası                                   275 €

2000-2999 km arası                                 360 €

3000-3999 km arası                                530 €

4000-7999 km arası                                820 €

8000 km ve üzeri                                  1.500 €

Hibesiz Uluslararası Kredi Hareketliliği

Hibe almaya hak kazanan katılımcılar hibe haklarından feragat edebilirler. Gerekli kriterleri karşılayan katılımcılar Uluslararası Kredi Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanmak istemeleri halinde bu durumu Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra bildirmesi halinde hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirebilirler.

Özel ihtiyaç Sahibi Öğrenciler için Ek Hibe Fırsatları

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliğinden faydalanmak isteyen özel ihtiyaç sahibi akademisyen ve idari personel ek finansal destek almadan bu hareketliliği gerçekleştirememeleri halinde kendilerine ek hibe sağlanabilir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’yle irtibata geçiniz.

Detaylı bilgi ve sorularınız için international@marmara.edu.tr adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

Başarılar dileriz.

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Marmara Üniversitesi

********************************************

2020 DÖNEMI ERASMUS+ KA107 ÖĞRENCI VE PERSONEL HAREKETLILIKLERI 3. ÇAĞRI SONUÇLARI

Sonuç Açıklama Tarihi: 28 Mart 2023

6 – 27 Mart 2023 tarihleri arasında alınmış olunan 2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci ve Personel Hareketliliği 3. Çağrı başvurularının değerlendirilmesi tamamlanmış olup ilgili değerlendirme sonuçları aşağıda listeler halinde paylaşılmaktadır. Lütfen başvurmuş olduğunuz hareketlilik türüne göre listeleri inceleyiniz.

İlgili başvuruların değerlendirilmesinde 6 – 27 Mart 2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/   adresinde yer alan aşağıdaki çağrılarda belirtilen kriterler ve puanlar dikkate alınmıştır.

Başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili herhangi bir itirazın olması halinde, adaylar işbu sonuç listelerinin ilan tarihini takiben 15 iş günü içerisinde imzalı dilekçeleri ile Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne itirazlarını iletebilirler.

Feragat etmek için son tarih: 20 Nisan 2023

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci Staj Hareketliliği Sonuç Listesi (3. Çağrı)

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sonuç Listesi (3. Çağrı)

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuç Listesi (3. Çağrı)

HİBELENDİRME

 1. Katılımcılar için Bireysel Destek

Tüm katılımcılar hareketlilik gerçekleştirdikleri gün sayısına bağlı olarak hibelendirileceklerdir.

◦ Personel Hareketliliği ( Marmara Üniversitesi’nden Partner Kuruma) : EUR 180/gün

İlgili çağrıda belirtildiği üzere Üniversitemiz, maksimum 5 faaliyet günü için hibe desteği sağlamaktadır. Buna ek olarak seyahat günlerinin faaliyet günlerinden farklı olması halinde en fazla 2 gün ile sınırlı olarak seyahat günleri için de bireysel destek hibesi verilir. En fazla toplam 7 gün için bireysel destek hibesi sağlanır.

◦ Öğrenci Hareketliliği ( Marmara Üniversitesi’nden Partner Kuruma) : EUR 700/aylık

 1. Katılımcılar için Seyahat Desteği

Seçilen katılımcılara, bireysel hibe desteğine ek olarak hareketlilik gerçekleştirilecek kurum ve Marmara Üniversitesi arasındaki mesafe üzerinden seyahat desteği sağlanır.

Seyahat hibesi katılımcının hareketlilik süreci öncesinde ödenecektir.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Partner kurumlara göre seyahat desteği tutarını aşağıda bulabilirsiniz:

Elde edilen “km” değeri                   Hibe miktarı

10-99 km  arası                                          20 €

100-499 km arası                                     180 €

500-1999 km arası                                   275 €

2000-2999 km arası                                 360 €

3000-3999 km arası                                530 €

4000-7999 km arası                                820 €

8000 km ve üzeri                                  1.500 €

Hibesiz Uluslararası Kredi Hareketliliği

Hibe almaya hak kazanan katılımcılar hibe haklarından feragat edebilirler. Gerekli kriterleri karşılayan katılımcılar Uluslararası Kredi Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanmak istemeleri halinde bu durumu Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra bildirmesi halinde hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirebilirler.

Özel ihtiyaç Sahibi Öğrenciler için Ek Hibe Fırsatları

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliğinden faydalanmak isteyen özel ihtiyaç sahibi akademisyen ve idari personel ek finansal destek almadan bu hareketliliği gerçekleştirememeleri halinde kendilerine ek hibe sağlanabilir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’yle irtibata geçiniz.

Detaylı bilgi ve sorularınız için international@marmara.edu.tr adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

Başarılar dileriz.

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Marmara Üniversitesi

*********************************************

2020 DÖNEMI ERASMUS+ KA107 ÖĞRENCI VE PERSONEL HAREKETLILIKLERI 2. ÇAĞRI SONUÇLARI

15 Kasım – 9 Aralık 2022 tarihleri arasında alınmış olunan 2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2. Çağrı başvurularının değerlendirilmesi tamamlanmış olup ilgili değerlendirme sonuçları aşağıda listeler halinde paylaşılmaktadır. Lütfen başvurmuş olduğunuz hareketlilik türüne göre listeleri inceleyiniz.

İlgili başvuruların değerlendirilmesinde 15 Kasım – 9 Aralık 2022 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/   adresinde yer alan aşağıdaki çağrılarda belirtilen kriterler ve puanlar dikkate alınmıştır.

Başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili herhangi bir itirazın olması halinde, adaylar işbu sonuç listelerinin ilan tarihini takiben 15 iş günü içerisinde imzalı dilekçeleri ile Marmara Üniversitesi Uluslarararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne itirazlarını iletebilirler.

Hareketliliklerin tamamlanma süresi, ilgili çağrı metninde belirtildiği üzere 30 Mayıs 2023’tür. 

Feragat etmek için son tarih: 15 Mart 2023

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sonuç Listesi (2. Çağrı)

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci Staj Hareketliliği Sonuç Listesi (2. Çağrı)

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sonuç Listesi (2. Çağrı)

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuç Listesi (2. Çağrı)

HİBELENDİRME

 1. Katılımcılar için Bireysel Destek

Tüm katılımcılar hareketlilik gerçekleştirdikleri gün sayısına bağlı olarak hibelendirileceklerdir.

◦ Personel Hareketliliği ( Marmara Üniversitesi’nden Partner Kuruma) : EUR 180/gün

◦ Öğrenci Hareketliliği ( Marmara Üniversitesi’nden Partner Kuruma) : EUR 700/aylık

 1. Katılımcılar için Seyahat Desteği

Seçilen katılımcılara, bireysel hibe desteğine ek olarak hareketlilik gerçekleştirilecek kurum ve Marmara Üniversitesi arasındaki mesafe üzerinden seyahat desteği sağlanır.

Seyahat hibesi katılımcının hareketlilik süreci öncesinde ödenecektir.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Partner kurumlara göre seyahat desteği tutarını aşağıda bulabilirsiniz:

Elde edilen “km” değeri                   Hibe miktarı

10-99 km  arası                                          20 €

100-499 km arası                                     180 €

500-1999 km arası                                   275 €

2000-2999 km arası                                 360 €

3000-3999 km arası                                530 €

4000-7999 km arası                                820 €

8000 km ve üzeri                                  1.500 €

Hibesiz Uluslararası Kredi Hareketliliği

Hibe almaya hak kazanan katılımcılar hibe haklarından feragat edebilirler. Gerekli kriterleri karşılayan katılımcılar Uluslararası Kredi Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanmak istemeleri halinde bu durumu Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra bildirmesi halinde hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirebilirler.

Özel ihtiyaç Sahibi Öğrenciler için Ek Hibe Fırsatları

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliğinden faydalanmak isteyen özel ihtiyaç sahibi akademisyen ve idari personel ek finansal destek almadan bu hareketliliği gerçekleştirememeleri halinde kendilerine ek hibe sağlanabilir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’yle irtibata geçiniz.

Detaylı bilgi ve sorularınız için international@marmara.edu.tr adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

Başarılar dileriz.

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Marmara Üniversitesi

********************************************************

2020 DÖNEMI ERASMUS+ KA107/171 ÖĞRENCI VE PERSONEL HAREKETLILIKLERI 1. ÇAĞRI SONUÇLARI

01.04.2022-24.04.2022 tarihleri arasında alınmış olunan 2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci ve Personel Hareketliliği başvurularının değerlendirilmesi tamamlanmış olup ilgili değerlendirme sonuçları aşağıda listeler halinde paylaşılmaktadır. Lütfen başvurmuş olduğunuz hareketlilik türüne göre listeleri inceleyiniz.

Başvuruların değerlendirmesi 28 Mart 2022 tarihli başvuru ilanında belirtilen ölçütler ve puanlamalar üzerinden yapılarak, adayların tercihlerine göre yerleştirme işlemi yapılmıştır.

Başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili herhangi bir itirazın olması halinde, adaylar işbu sonuç listelerinin ilan tarihini takiben 15 iş günü içerisinde imzalı dilekçeleri ile Marmara Üniversitesi Uluslarararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne itirazlarını iletebilirler.

Hareketliliklerin tamamlanma süresi, ilgili çağrı metninde belirtildiği üzere 15 Şubat 2023’tür. 

Feragat etmek için son tarih: 1 Eylül 2022

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sonuç Listesi (1. Çağrı)

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Öğrenci Staj Hareketliliği Sonuç Listesi (1. Çağrı)

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sonuç Listesi (1. Çağrı)

2020 Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuç Listesi (1. Çağrı)

HİBELENDİRME

 1. Katılımcılar için Bireysel Destek

Tüm katılımcılar hareketlilik gerçekleştirdikleri gün sayısına bağlı olarak hibelendirileceklerdir.

◦ Personel Hareketliliği ( Marmara Üniversitesi’nden Partner Kuruma) : EUR 180/gün

◦ Öğrenci Hareketliliği ( Marmara Üniversitesi’nden Partner Kuruma) : EUR 700/aylık

 1. Katılımcılar için Seyahat Desteği

Seçilen katılımcılara, bireysel hibe desteğine ek olarak hareketlilik gerçekleştirilecek kurum ve Marmara Üniversitesi arasındaki mesafe üzerinden seyahat desteği sağlanır.

Seyahat hibesi katılımcının hareketlilik süreci öncesinde ödenecektir.

Partner kurumlara göre seyahat desteği tutarını aşağıda bulabilirsiniz:

o ABD: EUR 1.500

o Azerbaycan: EUR 275

o Bangladeş: EUR 820

o Fas: EUR 530

o İran: EUR 360

o Japonya: EUR 1.500

o Karadağ: EUR 275

o Pakistan: EUR 530

o Tayvan: EUR 1.500

Hibesiz Uluslararası Kredi Hareketliliği

Hibe almaya hak kazanan katılımcılar hibe haklarından feragat edebilirler. Gerekli kriterleri karşılayan katılımcılar Uluslararası Kredi Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanmak istemeleri halinde bu durumu Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra bildirmesi halinde hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirebilirler.

Özel ihtiyaç Sahibi Öğrenciler için Ek Hibe Fırsatları

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliğinden faydalanmak isteyen özel ihtiyaç sahibi akademisyen ve idari personel ek finansal destek almadan bu hareketliliği gerçekleştirememeleri halinde kendilerine ek hibe sağlanabilir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’yle irtibata geçiniz.

Detaylı bilgi ve sorularınız için international@marmara.edu.tr adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

Başarılar dileriz.

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Marmara Üniversitesi

 


Bu sayfa Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından en son 16.01.2024 10:27:44 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM