İkili Anlaşma Prosedürü

1- Marmara Üniversitesi Bölüm Değişim Programları Koordinatörleri anlaşma yapmayı düşündükleri Üniversitelerin ilgili Bölüm Erasmus Koordinatörleri veya partner kurumun Erasmus İkili Anlaşmalarını yöneten birimi ile temasa geçerek, karşı kurumda anlaşma yapılmak istenen alanda Erasmus öğrencilerine açık olan dersleri incelerler.

2- Anlaşma yapılmadan önce iki kurumun ders müfredatı ve akademik takvimleri arasındaki uyumluluğun Değişim Programları Bölüm Koordinatörü tarafından kontrol edilmesi ve karşı kurumun eğitim dili ile Erasmus öğrenci değişim hareketliliği katılımcılarından talep edeceği yabancı dil ön koşulunun bu anlaşmadan faydalanmak isteyecek öğrencilerimizin sağlayabileceği seviyede olmasının gözetilmesi gerekmektedir.

3- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı tarafından hazırlanmış “Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Programla İlişkili Ülkeler ve Programla İlişkili Olmayan Ülkeler İle Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği KA131 Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı”na göre Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine yalnızca örgün eğitimde tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından birine kayıtlı öğrenciler katılabilir. Tam zamanlı çalışma bir akademik yılda 60 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders/çalışma yüküdür. Bu nedenle Erasmus Öğrenci Öğrenim hareketliliğine katılacak öğrencilerin katılım sağlanacak her bir yarı yıl için minimum 30 AKTS kredisi karşılığı ders eşdeğerliği sağlayabilir durumda olması gerekmektedir. İkili Anlaşma yapılmak istenen kurumun programını incelerken gerçekleşecek hareketliliklerde bu kuralın gereğinin yerine getirilebileceğinin kontrolü Değişim Programları Bölüm Koordinatörü tarafından yapılmalıdır.

4- Gerekli şartların sağlanması ve her iki kurumun da İkili Anlaşma imzalanmasını uygun bulması durumunda, Bölüm Değişim Koordinatörü aşağıdaki bilgileri ofisimize ileterek İkili Anlaşma Taslağının EWP (Erasmus Without Paper) dijital platformu üzerinden hazırlanmasını ve karşı kuruma iletilmesini talep eder.

- Anlaşmaya dahil edilecek eğitim seviyeleri [EQF 5(önlisans), EQF 6 (lisans), EQF 7 (yüksek lisans) ve EQF 8 (Doktora)] Her Değişim Koordinatörü yalnızca bölümü/fakültesi/enstitüsü tarafından resmi olarak yetkilendirildiği program(lar)ve bu program(lar)ın dahil olduğu eğitim seviyeleri için anlaşma yapılması talebinde bulunabilir.

- Anlaşmadan yararlanacak öğrenci sayısı (birden fazla eğitim seviyesi anlaşmaya dahil edilecekse kontenjanların eğitim seviyeleri arasında paylaştırılması tavsiye edilmektedir)

- Anlaşmadan yararlanacak öğrencilerin faaliyet gerçekleştirecekleri süre ( 5 ay ya da 10 ay)

- Karşı kurum tarafından gelen öğrencilerden talep edilecek yabancı dil yeterlilik seviyesi (İngilizce B2, Almanca B1 gibi)

- Üniversitemizin karşı kurumdan gelecek öğrencilerden talep edeceği yabancı dil yeterlilik seviyesi

- Anlaşmanın Personel Ders verme ve/veya personel eğitim alma faaliyeti içerip içermeyeceği (içerecekse kontenjan ve dil koşulları)

- Karşı kurum iletişim kişisi adı soyadı ve eposta adresi

5- İkili Anlaşma Uluslararası Ofis tarafından EWP sistemi üzerinden dijital olarak hazırlanır ve onaylanmak üzere karşı kuruma yine aynı sistem üzerinden iletilir.

6-Anlaşmanın karşı kurum tarafından onaylanmasının ardından Üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından EWP sistemi üzerinden onaylanarak yürürlüğe girer.


Bu sayfa Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından en son 27.11.2023 10:21:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM