İkili Anlaşma Prosedürü

 

1- Marmara Üniversitesi Bölüm Değişim Koordinatörleri anlaşma yapmayı düşündükleri Üniversitelerin ilgili Bölüm Değişim Koordinatörleri ile temasa geçerek, karşı kurumda Erasmus öğrencilerine açık olan dersleri incelerler.

 2- Bölüm Değişim Koordinatörleri öğrencilere teklif edilen ders modüllerinin, öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak durumda olup olmadığının kontrolünden sorumludur.  Erasmus Değişim Öğrencileri Marmara Üniversitesi'nin gereksinimlerini karşılayacak bir ders programını takip etme imkanına sahip olmalıdır.

 3- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış “Hayatboyu Öğrenme Programı  (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı”na göre minimum 30 AKTS kredisi karşılığı derslerin eşdeğerliği sağlanabilir durumda olmalıdır.

 4- Gerekli şartların sağlanması ve her iki kurumun da İkili Anlaşma imzalanmasını uygun bulması durumunda, Marmara Üniversitesi İkili Anlaşma Formu (İkili Anlaşma Formu word belgesi) Bölüm Değişim Koordinatörü tarafından  düzenlenerek Uluslararası Ofise gönderilir.

 5- İkili Anlaşma Uluslararası Ofiste Kurum Koordinatörü tarafından tarih, imza ve mühürlü olacak şekilde hazırlanır. Hazırlanan bu dökümanlar karşı kuruma posta yoluyla veya e-posta yoluyla gönderilir.

 6- İkili Anlaşma karşı Üniversite Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bir nüshası posta ile Marmara Üniversitesi Uluslararası Ofise geri gönderilir.

 7- İkili Anlaşma Ulusal Ajansın denetimlerinde sunulmak üzere Uluslararası Ofiste muhafaza edilir.


Bu sayfa Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından en son 03.11.2016 09:28:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM