2022 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KA171 BAŞVURU ÇAĞRI SONUÇLARI

2022 DÖNEMI ERASMUS+ KA171 PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLILIKLERI

BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRISI SONUÇLARI

Sonuç Açıklama Tarihi: 15.03.2024

18.01.2024 – 23.02.2024 tarihleri arasında alınmış olunan 2022 DÖNEMI ERASMUS+ KA171 PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLILIKLERI BİRİNCİ ÇAĞRISI için yapılan başvuruların değerlendirilmesi tamamlanmış olup ilgili değerlendirme sonuçları aşağıda listeler halinde paylaşılmaktadır. Lütfen başvurmuş olduğunuz hareketlilik türüne göre listeleri inceleyiniz.

İlgili başvuruların değerlendirilmesinde 18.01.2024 – 23.02.2024 tarihleri arasında https://turnaportal.ua.gov.tr/   adresinde yer alan aşağıdaki çağrılarda belirtilen kriterler ve puanlar dikkate alınmıştır.

Başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili herhangi bir itirazın olması halinde, adaylar işbu sonuç listelerinin ilan tarihini takiben 15 iş günü içerisinde imzalı dilekçeleri ile Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne itirazlarını iletebilirler.

Feragat etmek için son tarih: 15 Nisan 2024

2022 Dönemi Erasmus+ KA171 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sonuç Listesi (1. Çağrı)

2022 Dönemi Erasmus+ KA171 Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuç Listesi (1. Çağrı)

HİBELENDİRME

Katılımcılar için Bireysel Destek

Tüm katılımcılar hareketlilik gerçekleştirdikleri gün sayısına bağlı olarak hibelendirileceklerdir.

◦ Personel Hareketliliği ( Marmara Üniversitesi’nden Partner Kuruma) : EUR 180/gün

İlgili çağrıda belirtildiği üzere Üniversitemiz, maksimum 5 faaliyet günü için hibe desteği sağlamaktadır. Buna ek olarak seyahat günlerinin faaliyet günlerinden farklı olması halinde en fazla 2 gün ile sınırlı olarak seyahat günleri için de bireysel destek hibesi verilir. En fazla toplam 7 gün için bireysel destek hibesi sağlanır. Ödemeler iki taksit halinde yapılmaktadır. İlk ödeme olarak toplam hibenin %80’ini ödenmekte, ikinci ödeme olarak ise tüm belgelerin ofisimize teslimi akabinde %20 olarak ödeme yapılmaktadır.

 

Katılımcılar için Seyahat Desteği

Seçilen katılımcılara, bireysel hibe desteğine ek olarak hareketlilik gerçekleştirilecek kurum ve Marmara Üniversitesi arasındaki mesafe üzerinden seyahat desteği sağlanır.

Seyahat hibesi katılımcının hareketlilik süreci öncesinde ödenecektir.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Partner kurumlara göre seyahat desteği tutarını aşağıda bulabilirsiniz:

 K171 RESİM.png (130 KB)

Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek verilir. Sürdürülebilir ulaşım araçlarının (yeşil seyahat) kullanılması durumunda; seyahat hibesini alan kişi ve gönderen kurum tarafından imzalanmış bir doğruluk beyanı destekleyici belge olarak kullanılacaktır.

 

Hibesiz Uluslararası Kredi Hareketliliği

Hibe almaya hak kazanan katılımcılar hibe haklarından feragat edebilirler. Gerekli kriterleri karşılayan katılımcılar Uluslararası Kredi Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanmak istemeleri halinde bu durumu Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra bildirmesi halinde hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirebilirler.

İÇERME DESTEKLERİ

 

Erasmus+ Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen özel ihtiyaç sahibi personele; ek finansal destek almadan bu hareketliliği gerçekleştirememeleri halinde kendilerine ek hibe sağlanabilir. Özel ihtiyaç sahibi katılımcı seçildikten sonra, ek hibe talebi varsa, ivedilikle Uluslararası Ofise talebini iletmesi gerekmektedir. İlgili talep ve yaklaşık ek masraflar belirlenerek faaliyet başlamadan önce Türkiye Ulusal Ajansı’na talep iletilir ve değerlendirmelerine sunulur. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra ek hibe talebinde bulunamaz. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir.

 

Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’yle irtibata geçiniz.

 

Başvuru ve program detayları ile ilgili olarak bizimle international@marmara.edu.tr adresinden ya da 0216 777 17 75 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

 

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Marmara Üniversitesi

 


Bu sayfa Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından en son 15.03.2024 10:54:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM