Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA171) KA131 faaliyetine benzeyen ama ayrıştığı noktalar bulunan bir hareketlilik projesidir. KA171 ve KA131'in ayrıştığı temel nokta ortaklık kurulan ülkelerdir. KA131 dahilinde Erasmus program ülkeleriyle (AB üye ülkeleri, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Makedonya, Türkiye, Sırbistan) işbirliği kurulabilirken KA171 kapsamında ortak ülkeler başlığı altında dünyanın farklı coğrafyalarından ülkelerle işbirliği tesis edilebilmektedir. Bu ülkelerin detaylı listesi ''KA171 Ortak Ülkeler Listesi'' sekmesinde dikkatinize sunulmuştur.

KA171 projeleri Yükseköğretim öğrencilerine diğer bir ülkede öğrenme ve staj, yükseköğretim ve akademik olmayan kurumların personeline ise diğer bir ülkede ders verme ya da eğitim alma imkanı sunan projelerdir.

KA171 Projelerinin Temel amaçları nelerdir?
• Öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini
desteklemek
• Personelinin mesleki gelişimini desteklemek
• Yüseköğretim kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu
geliştirmek

KA171 ne değildir?

– KA171 faaliyetinin birebir genişletilmiş hali değildir.
– Kısıtlı mali kaynaklar ve rekabet içeren bir seçim süreci mevcuttur, Ulusal Ajans'a sunulan proje başvuruları kalite değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.
– Proje sahibi üniversiteler ‘outgoing’ ile birlikte ‘incoming’
faaliyetleri de yürütürler.
– KA171 kurallarına benzer kurallara sahip olsa da, ayrıştığı
noktalar bulunmaktadır.


Bu sayfa Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından en son 10.01.2022 10:55:42 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM