Öğrenci Hareketliliği

 

Öğrenim Hareketliliği  

Staj Hareketliliği

Erasmus Yoğun Dil Kursu

 

Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.

Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında, yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir.

Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

Giden Öğrenci Formları

Kaynak: Ulusal Ajans

 

Staj Hareketliliği

“Yerleştirme” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alırlar.

 

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.


Erasmus+ stajı iki aydan daha kısa olamaz.

 

Yerleştirme Hareketliliği Yapılabilecek Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir. 

•         İşletmeler

•         Eğitim Merkezleri

•         Araştırma Merkezleri

•         Diğer Kuruluşlar

 Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar 

 

Kaynak: Ulusal Ajans

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Öğrencileri (Hibeli/Hibesiz) İçin Erasmus+ Programına Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

 

A-) Yurt Dışına Gitmeden Önce Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1. M.Ü. Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği Başvuru Formu (Öğrencilerin Erasmus+ Programı tarafından  duyurulan başvuru tarihleri ve esaslarına uygun olarak, başvuru formunun aslı ve M.Ü.Transkriptleri (Not Belgeleri) ile birlikte başvurularını yapmaları gerekmektedir).*Aslı

2. Kabul Mektubu/Letter of Intent (Staj yapmak istenilen kurum/organizasyon/işletme vb. den alınacak adınıza düzenlenmiş mektuptur). *Aslı

Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken staj yapacakları kurumdan alacakları kabul mektubu şu özellikleri taşıyor olmalıdır: 

-Öğrencinin kurumda Erasmus+ Staj Programı kapsamında staj yapacağı kabul mektubunda belirtilmelidir.

-Staj tarihleri iki aydan kısa olmayacak şekilde kabul mektubunda belirtilmelidir. Staj her akademik yılda en geç 30 Eylül tarihinde sona ermelidir.

-Öğrencinin kurumda üstleneceği görevler kabul mektubunda sıralanmalıdır. 

Staj yapılacak kurumun öğrencinin okuduğu bölümle ilişkili bir alanda faaliyet gösteren, resmi adresi, resmi web sayfası, telefon numarası, resmi eposta adresi bulunan bir kurum olması gerekmektedir. 

3. Staj Yapılacak Kurum Bilgi Formu 

4. Eğitim Anlaşması / Training Agreement and Quality Commitment (Öğrencinin bu belgeyi staj yapacağı kuruma gönderip, imzalanmasını öncelikle fakslanması ve ardından aslının gönderilmesini sağlanması gerekmektedir. Karşı kurum tarafından onaylanıp gönderilen T.A. M.Ü.Erasmus Kurum Koordinatörü ve öğrenci tarafından da onaylanır.3 nüsha düzenlenip orijinallerden biri LLP/Erasmus Birimine teslim edilmelidir. *Aslı

Eğitim Anlaşması Doldurma Kılavuzu
 
5. Öğrenci Sözleşme Formu (Öğrencinin Erasmus+ Program birimine  gelerek, birim tarafından hazırlanacak sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir).*Aslı
 
6. Pasaport ve vize yazısı (Form ekine Niyet Mektubu fotokopisi eklenecektir. Pasaport ve vize işlemleri ile ilgili Birimimizden Konsolosluğa hitaben yazılacak maddi destek yazısı alınmadan Konsolosluktan randevu alınmaması gerekmektedir.)

7. Sigorta Belgeleri: Yurtdışında Erasmus+ staj faaliyeti gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki sigortaların staj yapılacak kurum ya da sizin tarafınızdan yaptırılması gerekmektedir.

  • Sağlık Sigortası Teminatı (Health Insurance Coverage)
  • Mesuliyet sigortasını (Liability Insurance)
  • Kaza Sigortası Teminatı  (Accident Insurance Coverage) 

8. Hesap Cüzdanı Fotokopisi: Halk Bankası İstanbul Kuyubaşı Şubesi'nde öğrencinin kendi adına vadesiz Euro hesabı açtırdığına dair belge fotokopisi (Hibesiz öğrenciler hariç).
 
9. Pasaport 1., 2., 3. sayfaları, pasaport süresi, kimlik bilgileri ve vize sayfalarının fotokopisi.
 
10. Vekaletname fotokopisi. ( Yalnızca sözleşmeye gelemeyecek öğrenciler için gereklidir)

11. Uçuş biletinin fotokopisi.

 
B-) Yurt Dışına Gider Gitmez Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
 
12. Eğitim Anlaşması (Training Agreement) eğer öğrenci yurtdışına gitmeden önce karşı kurum tarafından imzalanan T.A.’ın bir orijinal nüshası posta ile gönderilmedi ise, M.Ü. Erasmus+ Program birimine  gönderilmesi sağlanmalıdır.

13. Varış/Konfirmasyon belgesi.
 

 
 
C-) Yurt Dışından Döndükten Sonra Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
 
14. Öğrencinin staj yaptığı tarih aralığını gösteren (gün/ay/yıl olarak), staj yapılan kurum tarafından verilen Staj Sertifikası/Training Certificate*Aslı

15. Öğrenci Bilgi Formu (Bilgisayar ile doldurularak Erasmus+ Program birimine teslim edilmelidir).

16. Pasaport giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfaların fotokopisi.
 
17. Dönüş bileti fotokopisi.

18. Çevrimiçi anket.

 

NOTLAR :

 
1- Hibeli/hibesiz tüm erasmus öğrencilerinin yukarıdaki belgeleri hem Birimimize hem de Bölümlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Öğrencilerin yurt dışından döndükten sonra en geç 15 gün içerisinde tüm belgelerini eksiksiz bir biçimde Erasmus+ Program birimine  teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

Kaynak: Ulusal Ajans

 

Erasmus Yoğun Dil Kursu

Yaygın sayılamayacak kadar az kullanılan ve öğretilen dillerin konuşulduğu program ülkelerinde, gelen öğrencileri Erasmus dönemine hazırlamak için kısa süreli yoğun dil kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar sayesinde öğrenciler akademik çalışmalarına veya stajlarına başlamadan önce gittikleri ülkenin yerel dilini ve kültürünü öğrenmektedirler. Comenius Asistanları da gittikleri ülkenin Erasmus Yoğun Dil Kursları'na katılabilirler.

EYDK düzenleyen ülkeler; Belçika (Flemenk Topluluğu), Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İsveç ve Türkiye'dir.

Bu ülkelerin, EYDK kurs listelerini yayımlandıkları linklere http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm adresinden ulaşılmaktadır.

Kurs süresi 3 - 6 hafta aralığında olup en az 60 ders saati içerir.  Kurslara yalnızca Erasmus Öğrenci Öğrenim veya Staj Hareketliliği için seçilmiş öğrenciler katılabilmektedir. Başlangıç veya orta düzeyde düzenlenen bu kurslara, öğrenim alanları gidilecek ülkenin dil ve edebiyatı olan öğrenciler katılamazlar. EYDK için yurtdışında geçirilen süre öğrencinin toplam Erasmus Öğrenci Öğrenim ve/veya Staj Hareketliliği süresine dahil edilir ve söz konusu süre için gidilen ülke için öngörülen standart aylık hibe ödenir.

EYDK almak isteyen öğrenciler, gidecekleri ülkede EYDK düzenleyen kurumlar arasından tercih ettikleri kuruma olan başvurularını, kendi kurumlarının Erasmus koordinatörlüklerine yaparlar. Erasmus koordinatörlükleri başvuruyu öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğu bilgisiyle birlikte kurs düzenleyen kuruma iletir. Kurs düzenleyen kurumlar başvuruları değerlendirirler ve sonucu bildirirler.

Comenius Asistanları kendi LLP ulusal ajanslarından alacakları Comenius Asistanı statüsüne uygun olduklarına dair belgeyle beraber standart EYDK başvuru formunu doldurarak EYDK düzenleyen kuruma doğrudan başvuruda bulunurlar. Bu başvurular, Erasmus öğrencilerinin talebinin karşılanması halinde geriye kalacak kontenjanlar için değerlendirilir.

Başvurulan kursun herhangi bir yoğunlaştırılmış dil kursu olmayıp, Erasmus Yoğun Dil Kursu (EILC) olduğuna dikkat edilmelidir.

Kaynak: Ulusal Ajans

 

EYDK Kurslarına Katılmak İçin Marmara Üniversitesi Erasmus Öğrencilerinin İzlemesi Gereken Adımlar Aşağıdaki gibidir; 

1) EYDK (EILC) Dil Kursu Başvuru Formu,  ilgili linkten indirilerek öğrenci tarafından elektronik ortamda doldurulacaktır.

2) Bölüm koordinatörü ile birlikte gitmek istediği kursun Avrupa Komisyonu EILC web sayfasında ilan edilen listeden ülke adı, şehir adı ve kursu veren kurumun adı ile birlikte devam etmek istediği süre belirlenecektir.

3) Öğrenci Başvuru Formu'nun ikinci sayfasının sağ alt köşesinde yer alan (to be filled in by the home institutions) kısma LLP/Erasmus Birimi'nin açık posta adresi, tel, faks ve e-mail yazılacaktır.

4) Bölüm koordinatörü tarafından uygun bulunan öğrencinin başvuru formu LLP/Erasmus Birimi'ne mail yolu ile gönderilecektir. 

5) Bütün başvuru formları LLP/Erasmus Birimi tarafından gerekli yerlere mail ile gönderilecektir.

 

 


Bu sayfa Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından en son 19.10.2017 09:57:15 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM