Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Personel Hareketliliği

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

Ders Verme Hareketliliği

Personel Hareketliliği Ders Verme(PH)

Ders Verme Hareketliliği Formları

 

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

Hareketliliğin Organizasyonu (HO)

Personel Hareketliliği Ders Verme(PH)

Eğitim Alma Hareketliliği Formları

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

 

Hareketliliğin Organizasyonu İçin Anlaşma Yapmaya Yönelik Çalışmalar

Alınacak davet yazısı üzerine karşı üniversiteye yapılan ve karşılıklı müfredat 
programlarının irdelenmesine, imkânların gözlenmesine ve ikili  anlaşma yapmaya uygun 
bölümlerin belirlenmesine, mevcut anlaşmaları geliştirmesine, değişime yönelik işbirliğinin 
geliştirilmesine ve taslak anlaşmaların yapılmasına yönelik bir faaliyettir.
Öğretim elemanı bir başka bölüm adına ikili anlaşma yapmak üzere gidemez.
Aynı üniversiteye farklı bölümlerde görev yapan Fakülte/Enstitü/Yüksekokul 
tarafından görevlendirilmiş birer öğretim elemanının ve Üniversite Erasmus Birimi 
görevlilerinden birinin de katılımı ile toplu olarak ziyaret yapılabilir. Ziyaret sonrası, her 
öğretim elemanı rapor vermek zorundadır.
Taslak halindeki ikili anlaşmalar karşılıklı bölüm koordinatörleri tarafından 
imzalanarak, Erasmus Birimine sunulur. Ancak, ikili anlaşmalar Erasmus Kurum 
Koordinatörleri tarafından karşılıklı imzalandığında işlerlik kazanır.
Bir ziyaret için yol dâhil en fazla 3 veya gerekçelendirilmesi çok iyi yapılmış ise 4 veya 
5 günlük süre öngörülmektedir. Aynı ülkede farklı üniversiteler ziyaret edilecek ise, ziyaretler 
ardı ardına getirilmelidir. Ziyaretler hafta sonunu  içine almamalıdır. Hafta sonları için 
yevmiye tahakkuk ettirilmez. Aynı dönemde bir öğretim elemanı için hem anlaşma yapmaya 
yönelik çalışma yapmak; hem de öğretim elemanı değişimine katılma imkânı vardır.
Bir öğretim elemanı aynı akademik yıl içinde birden fazla ülke ve üniversiteye ziyaret 
yapabilir.
 

Hareketliliğin Organizasyonu İçin Gerekli Belgeler

 
1. Davet yazısı (imzalı belgenin aslı) ve çevirisi
 
2. Öğretim Elemanı Bilgi Formu (2012-2013 Erasmus Uygulama El Kitabı'ndan temin 
edilebilir)
 
3. Uçak bileti (Fatura kabul edilmez. Lütfen biletin aslını veya elektronik bileti (imzalı kaşeli) 
Ofise teslim ediniz.)
 
4. Pasaportun 1. , 2. ve 3. sayfaları, Kimlik Sayfası ve Girişi Çıkış Mühürlerinin yer aldığı 
sayfaların fotokopisi
 
5. Halk Bankası Kuyubaşı Şubesi'nde kendi adına vadesiz Euro hesabı açtırdığına dair banka 
belgesinin fotokopisi
 
6. T.C. Kimlik No'sunu gösteren belge fotokopisi
 
7. İki paragraflık faaliyet raporu (tarih ve imzalı)
 
8. İlgili birimin izin yazısı.
 
9. Ziyaret edilen kurum yetkilisinden alınan ziyaret dönemini (gün/ay/yıl olarak) belirten yazı 
(Katılım Belgesi, imzalı, aslı ve çevirisi).
 
 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

 

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,

2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,

3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

 

NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir.

 

Kaynak:Ulusal Ajans

 

2012-2013 Akademik Yılı Değişim Prosedürü ve Gerekli Belgeler

2012-2013 akademik yılı Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarlarının düşük olması nedeniyle, Erasmus+ Programı ile yurt dışına gitmek isteyen öğretim elemanlarının hangi üniversiteye, hangi ülkeye, hangi tarihler arasında, hangi programla (Ögretim Elemani Değişimi veya Hareketliliğin Organizasyonu) değişim yapmak istediklerinin ilgili Bölüm Koordinatorü tarafından Birimimize bildirilmesi ve Birimimizden onay alındıktan sonra işlemlerinin başlatılması gerekmektedir.

 

 


PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DERS VERME  (PH)

Erasmus Personel Hareketliliği (PH) 2012-2013

 

Personel Hareketliliği Ders Verme Faaliyeti ile Gidilen Ülkelere Göre Hibe Miktarı için 2012-2013 Erasmus Uygulama El Kitabına’ bakınız.

 

Personel Hareketliliği Ders Verme Faaliyeti İçin Gerekli Belgeler

 

Hareketlilik Öncesi Yapılması Gerekenler

 

1-      İkili Anlaşma ( Gideceği Üniversite ile ilgili Akademik yılı kapsayan anlaşma yapılmış olması gerekmektedir.)

 

2-      Davet Mektubu (Karşı Üniversitenin ilgili biriminin Davet yazısının aslı ve çevirisi, kalınacak süre gün, ay, yıl verilecek toplam ders saati belirtilmelidir. En az 5 saat ders verilmelidir.)

 

3-      Görevlendirilme yazısı (Öğretim Üyesinin bağlı olduğu birimin görevlendirme yazısı.)

 

4-      Nüfus Cüzdan fotokopisi

 

5-      Banka Cüzdan fotokopisi (Halk Bankası Kuyubaşı Şubesi’nde kendi adına vadesiz Euro hesabı açılması ve banka cüzdan fotokopisi)

 

6-      Öğretim Elemanı Sözleşme Formu (Ofis tarafından hazırlanacak sözleşme’nin tarafınızdan imzalanması gerekmektedir. Sözleşme Banka Hesabı açıldıktan sonra yapılmalıdır.)

 

 

Hareketlilik Sonrası Ofise Teslim Edilmesi Gereken Belgeler;

 

1-      Katılım Sertifikası (Ders Verme faaliyetinin tamamlandığına dair gidilen Üniversite’den imzalı-mühürlü alınacak belge)

 

2-     Öğretim Elemanı Rapor Formu (İmzalı olarak ofise teslim edilecek)

 

3-      Öğretim Elemanı Bilgi Formu

 

4-      Uçak Bileti (Biletin ve faturanın aslı)

 

5-      Pasaport kimlik sayfası ve uçuş kartının fotokopisi. (Uçuş kartlarının tamamlanmaması durumunda pasaport kimlik sayfası ve giriş-çıkış sayfasının fotokopisi)

 

Personel Hareketliliği Eğitim Alma Asgari Şartları

 

 2012-2013 Erasmus Uygulama El Kitabı

 

Personel Hareketliliği Sözleşmesi (Ofis tarafından hazırlanacak sözleşme’nin tarafınızdan imzalanması gerekmektedir. Sözleşme Banka Hesabı açıldıktan sonra yapılmalıdır.)

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

 
Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları
1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,
2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 
 
NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir.
 
Kaynak:Ulusal Ajans,
 
2012-2013 Akademik Yılı Değişim Prosedürü ve Gerekli Belgeler
2012 - 2013 akademik yılı Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarlarının düşük olması nedeniyle, LLP/Erasmus Programı ile yurt dışına gitmek isteyen öğretim elemanlarının hangi üniversiteye, hangi ülkeye, hangi tarihler arasında, hangi programla (Ögretim Elemani Değişimi veya Hareketliliğin Organizasyonu) değişim yapmak istediklerinin ilgili Bölüm Koordinatorü tarafından Birimimize bildirilmesi ve Birimimizden onay alındıktan sonra işlemlerinin başlatılması gerekmektedir.

 

Hareketliliğin Organizasyonu (HO)

 

Hareketliliğin Organizasyonu 2012-2013


HAREKETLİLİĞİN ORGANİZASYONU İÇİN ANLAŞMA YAPMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Alınacak davet yazısı üzerine karşı üniversiteye yapılan ve karşılıklı müfredat 
programlarının irdelenmesine, imkânların gözlenmesine ve ikili anlaşma yapmaya uygun 
bölümlerin belirlenmesine, mevcut anlaşmaları geliştirmesine, değişime yönelik işbirliğinin 
geliştirilmesine ve taslak anlaşmaların yapılmasına yönelik bir faaliyettir.
Öğretim elemanı bir başka bölüm adına ikili anlaşma yapmak üzere gidemez.
Aynı üniversiteye farklı bölümlerde görev yapan Fakülte/Enstitü/Yüksekokul 
tarafından görevlendirilmiş birer öğretim elemanının ve Üniversite Erasmus Birimi 
görevlilerinden birinin de katılımı ile toplu olarak ziyaret yapılabilir. Ziyaret sonrası, her 
öğretim elemanı rapor vermek zorundadır.
Taslak halindeki ikili anlaşmalar karşılıklı bölüm koordinatörleri tarafından 
imzalanarak, Erasmus Birimine sunulur. Ancak, ikili anlaşmalar Erasmus Kurum 
Koordinatörleri tarafından karşılıklı imzalandığında işlerlik kazanır.
Bir ziyaret için yol dâhil en fazla 3 veya gerekçelendirilmesi çok iyi yapılmış ise 4 veya 
5 günlük süre öngörülmektedir. Aynı ülkede farklı üniversiteler ziyaret edilecek ise, ziyaretler 
ardı ardına getirilmelidir. Ziyaretler hafta sonunu içine almamalıdır. Hafta sonları için 
yevmiye tahakkuk ettirilmez. Aynı dönemde bir öğretim elemanı için hem anlaşma yapmaya 
yönelik çalışma yapmak; hem de öğretim elemanı değişimine katılma imkânı vardır.
Bir öğretim elemanı aynı akademik yıl içinde birden fazla ülke ve üniversiteye ziyaret 
yapabilir.


Hareketliliğin Organizasyonu İçin Gerekli Belgeler


1. Davet yazısı (imzalı belgenin aslı) ve çevirisi
2. Öğretim Elemanı Bilgi Formu (2012-2013 Erasmus Uygulama El Kitabi'ndan temin 
edilebilir)
3. Uçak bileti (Fatura kabul edilmez. Lütfen biletin aslını veya elektronik bileti (imzalı kaşeli) 
Ofise teslim ediniz.)4. Pasaportun 1. , 2. ve 3. sayfaları, Kimlik Sayfası ve Girişi Çıkış Mühürlerinin yer 
aldığı sayfaların fotokopisi
5. Halk Bankası Kuyubaşı Şubesi'nde kendi adına vadesiz Euro hesabı açtırdığına dair banka 
belgesinin fotokopisi
6. T.C. Kimlik No'sunu gösteren belge fotokopisi
7. İki paragraflık faaliyet raporu (tarih ve imzalı)
8. İlgili birimin izin yazısı.
9. Ziyaret edilen kurum yetkilisinden alınan ziyaret dönemini (gün/ay/yıl olarak) belirten yazı 
(Katılım Belgesi, imzalı, aslı ve çevirisi)

 

Erasmsu Personel Haretekliliği (PH) 2012-2013

Personel Hareketliliği Eğitim Alma Faaliyeti ile Gidilen Ülkelere Göre Hibe Miktarı için 2012-2013 Erasmus Uygulama El Kitabına’ bakınız.

 

Erasmus Personel Hareketliliği Eğitim Alma Faaliyeti İçin Gerekli Belgeler

 

Eğitim Alma Öncesi Yapılması Gerekenler

 

1-      İkili Anlaşma ( Gideceği Üniversite ile ilgili Akademik yılı kapsayan anlaşma yapılmış olması gerekmektedir.)

2-      Davet Mektubu (Karşı Üniversitenin ilgili biriminin Davet yazısının aslı ve çevirisi, kalınacak süre gün, ay, yıl verilecek toplam ders saati belirtilmelidir. En az 5 saat ders verilmelidir.)

3-      Görevlendirilme yazısı (Öğretim Üyesinin bağlı olduğu birimin görevlendirme yazısı.)

4-      Nüfus Cüzdan fotokopisi

5-      Banka Cüzdan fotokopisi (Halk Bankası Kuyubaşı Şubesi’nde kendi adına vadesiz Euro hesabı açılması ve banka cüzdan fotokopisi)

6-      Öğretim Elemanı Sözleşme Formu (Ofis tarafından hazırlanacak sözleşme’nin tarafınızdan imzalanması gerekmektedir. Sözleşme Banka Hesabı açıldıktan sonra yapılmalıdır.)

 

Eğitim Alma Sonrası Ofise Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1-      Katılım Sertifikası (Ders Verme faaliyetinin tamamlandığına dair gidilen Üniversite’den imzalı-mühürlü alınacak belge)

2-    Öğretim Elemanı Rapor Formu  (İmzalı olarak ofise teslim edilecek.)

3-       Öğretim Elemanı Bilgi Formu

4-      Uçak Bileti (Biletin ve faturanın aslı)

5-      Pasaport kimlik sayfası ve uçuş kartının fotokopisi. (Uçuş kartlarının tamamlanmaması durumunda pasaport kimlik sayfası ve giriş-çıkış sayfasının fotokopisi)

 

2012-2013 Erasmus Uygulama El Kitabı

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından en son 04.08.2016 11:36:13 tarihinde güncellenmiştir.