Personel Hareketliliği

 

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DERS VERME (PH)

Erasmus Ders Verme Hareketliliği, bölümümüzün anlaşmalı olduğu Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda seyahat hariç ardışık en az 2 iş günü ve en az 8 saat ders vermek şartı ile öğrencilere ders verilmesi ve ders vermeye ilişkin karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirilmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

 

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az tam/yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,

2. Üniversitelerarası anlaşmanın olması,

3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir hareketlilik anlaşması (mobility agreement) olması (Hareketlilik anlaşması taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

 

NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.

 

Kaynak:Ulusal Ajans

 

PH Ders Verme Faaliyeti İçin Gerekli Belgeler

 

1-      İkili Anlaşma ( Gideceği Üniversite ile ilgili Akademik yılı kapsayan anlaşma yapılmış olması gerekmektedir.)

2-      Davet Mektubu (Karşı Üniversitenin ilgili biriminin Davet yazısı. En az 8 saat ders verilmelidir.)

3-      Görevlendirilme yazısı (Öğretim Üyesinin bağlı olduğu birimin görevlendirme yazısı.)

4-      Nüfus Cüzdan fotokopisi

5-      Banka Cüzdan fotokopisi (Halk Bankası Kuyubaşı Şubesi’nde kendi adına vadesiz Euro hesabı açılması ve banka cüzdan fotokopisi)

6-      Öğretim Elemanı Sözleşme Formu (Ofis tarafından hazırlanacak sözleşme’nin tarafınızdan imzalanması gerekmektedir. Sözleşme Banka Hesabı açıldıktan sonra yapılmalıdır.)

7-      Teaching Mobility Agreement (Ofis tarafından verilecektir.)

8-      Katılım Belgesi Aslı (Katılım Belgesi Formu ofis tarafından verilecektir.)

9-      Nihai Rapor Formu (Ofis tarafından verilecektir.)

10-    Bilgi Formu (Ofis tarafından verilecektir.)

11-    Gidiş-Dönüş bilet fotokopisi

12-   Pasaport giriş-çıkış mühürlerini olduğu sayfa fotokopisi.

 

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ EĞİTİM ALMA (PH)

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği aracılığıyla ise, Üniversitemiz akademik ya da idari personeli bir yükseköğretim kurumu ya da işletmeye gidebilmektedir. Eğitim Alma Faaliyetinde Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan bir kuruluş olabilir, seyahat hariç ardışık en az 2 iş günü faaliyet gerçekleştirilmelidir. Eğitim Alma Hareketliliği sadece ders veya eğitim alma faaliyetleri değil, personelin mesleği ile ilgili konularda bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik planlanmış faaliyetler olabilir (konferanslar hariç).

 
PH Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları;


1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az tam/yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,

2. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir hareketlilik anlaşması (mobility agreement)  olması (Hareketlilik anlaşması taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 
 

 
Kaynak:Ulusal Ajans,


 
PH Eğitim Alma Faaliyeti İçin Gerekli Belgeler;

 

1-      Davet Mektubu (Karşı Üniversitenin ilgili biriminin Davet yazısı. En az 8 saat ders verilmelidir.)

2-      Görevlendirme yazısı (Öğretim Üyesinin bağlı olduğu birimin görevlendirme yazısı.)

3-      Nüfus Cüzdan fotokopisi

4-      Banka Cüzdan fotokopisi (Halk Bankası Kuyubaşı Şubesi’nde kendi adına vadesiz Euro hesabı açılması ve banka cüzdan fotokopisi)

5-      Öğretim Elemanı Sözleşme Formu (Ofis tarafından hazırlanacak sözleşme’nin tarafınızdan imzalanması gerekmektedir. Sözleşme Banka Hesabı açıldıktan sonra yapılmalıdır.)

6-      Staff Mobility Agreement (Ofis tarafından verilecektir.)

7-      Katılım Belgesi Aslı (Katılım Belgesi Formu ofis tarafından verilecektir.)

8-      Nihai Rapor Formu (Ofis tarafından verilecektir.)

9-      Bilgi Formu (Ofis tarafından verilecektir.)

10-    Gidiş-Dönüş bilet fotokopisi

11-    Pasaport giriş-çıkış mühürlerini olduğu sayfa fotokopisi.

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfa Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından en son 21.02.2019 15:17:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM