Sıkça Sorulan Sorular

 

 • Erasmus+ öğrenim hareketliliği nedir?

Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir.

 

 • Erasmus+ öğrenim hareketliliğinin amacı nedir?

Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

 

 • Erasmus+ Programı neler kazandırır?

Erasmus Programı size yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.

  

 • Erasmus+ Programı çerçevesinde yurt dışında ne kadar kalabilirim?

Erasmus öğrenim hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus İkili Anlaşması belirler. 3 aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez.

 

 • Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden kimler yararlanabilir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir.

 

 • Birinci sınıftayım. Erasmus'tan yararlanabilir miyim?

Hayır.

 

 • Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?
  Erasmus programına katılım şartları değerlendirildiğinde Engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda kesinlikle eksi bir durumda değil aksine daha fazla kazanımları vardır. 

  

 • Alttan dersim var, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilir miyim?

Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.

 

 • Avrupa’daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus+ öğrencisi olarak gidebilir miyim?

Hayır, Bölümünüz/Yüksek Okulunuz/Enstitünüzün sizin devam ettiğiniz programla ya da bölüm ile ilgili İkili Anlaşması (Bilateral Agreement ) olması gerekir. Aşağıdaki bağlantıda bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa hangi ülke/üniversiteyle olduğunu öğrenebilirsiniz:

 

https://uluslararasi.marmara.edu.tr/ikili-anlasmalar/ikili-anlasma-listesi/

 

 • Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile benim sahip olacağım teknik ve sosyal imkanlar aynı olacak mı?

Evet. Örneğin, laboratuvar imkanlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Fakat, diğer öğrenciler için ücrete tabi olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığını ödemeniz koşuluyla geçerlidir.

 

 • Erasmus+ yabancı dil öğrenme programı mıdır?

Hayır.

 

 • Gittiğim ülkenin dilini öğrenebilmek için yabancı dil kursu alabilir miyim?

Eğer gidilen kurum dil kursu imkanı sağlıyorsa bu imkandan yararlanmanızı öneririz.

 

 • İkili anlaşma (Bilateral Agreement ) nedir?

İki üniversitenin Erasmus+ programı kapsamında imzaladığı, bir yıl veya daha uzun süreli, öğrenci ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüt eden anlaşmadır.

 

 • İkili anlaşmalar (Bilateral Agreement) nasıl yapılır?

Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir. İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrencilerin belli toplam süreliğine değişim öğrencisi olması içeriğiyle imzalanarak yapılır. Üniversiteler toplam ikili anlaşma kapasiteleri için Merkezden hibe talep ederler. Merkez, akademik yılbaşında alınan hibe talebini, üniversitenin geçmiş yıl performansına ve kendi bütçe olanaklarına bakarak değerlendirir, karşılayabildiği oranda karşılar. Merkezin karşıladığı oranda ikili anlaşmalar hayata geçer.

Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.

 

 • Bölümümün/Fakültemin İkili Anlaşması yok. Ne yapabilirim?

Bölümünüzün/fakültenizin Erasmus İkili Anlaşması yok ise başvuru tarihlerinden önceki bir tarihte Erasmus bölüm/fakülte koordinatörünüz ile temasa geçiniz.

 

 • Öğrenci olarak ben İkili Anlaşma (Bilateral Agreement) yapabilir miyim?

Hayır, Karşılıklı anlaşma için yazışmaları bölüm/okul/enstitü koordinatörleri ve/veya Uluslararası İlişkiler koordinatörleri yapar.

 

 • Başka bir yüksek öğretim kurumunun anlaşmaları kapsamında Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir miyim?

Hayır, her öğrenci ancak kendi öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumu vasıtasıyla Erasmus hareketlilik faaliyetlerine katılabilir.

 

 • Bölümümün/fakültemin İkili Anlaşması yok fakat üniversitenin ikili anlaşması var. Erasmus’tan yararlanabilir miyim?

Hayır. Uygulamaya göre Erasmus öğrencisi olarak ancak bölümünüzün anlaşma yaptığı üniversitelere gidebilirsiniz.

 

 • Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim?

Hayır. Erasmus programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından yalnızca öğrencisi veya personeli olduğunuz yüksek öğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

 

 • Öğrenci Hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir?

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun  gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür.

Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir. Faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

  

 • Erasmus+ programından yararlanmak için yabancı dil sınavına girmeli miyim?

Evet. Erasmus öğrenim hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının % 50'si ve dil puanının % 50'si alınır ve hesaplanan ağırlıklı ortalamaya göre İkili Anlaşma kontenjanının elverdiği sayıda öğrenci Erasmus aday öğrencisi olur. Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru dönemlerinde http://international.marmara.edu.tr/ sayfamızdan ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür.

 

 • Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?

Asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini bekleyiniz. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır. 

 

 • İki dönemlik öğrenci olarak seçildim ama bir dönem gitmek istiyorum. Gidebilir miyim?

Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapabilirsiniz.

 

 • Tercihimi değiştirebilir miyim?

Öğrencilerin tercih değişikliği yapabilmesi için boş kontenjanların bulunması gerekmektedir. Boş kontenjanlar olduğu müddetçe gerekli olan bölüm koordinatörü tarafından onay verilmiş ve imzalanmış dilekçenin ve öğrencinin gerekçesinin Uluslararası Ofis’e teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 • Bazı nedenlerden dolayı gitmek istemiyorum. Ne yapmalıyım?

YEDEK olarak belirlenmiş öğrencilerin hakkını kaybetmeleri için değişim döneminden en az 2-3 ay önce durumunuzu belirten bir dilekçeyi bölüm koordinatörünüze onaylatıp ile Uluslararası Ofisi'ne başvurunuz.

  

 • Başvuru formunda "Diploma/Degree for which you are currently studying" sorusu var. Bu soruyu nasıl yanıtlamalıyım?

Lisans öğrencisi iseniz BA, YL öğrencisi iseniz MA, Doktora öğrencisi iseniz PhD yazabilirsiniz.

 

 • Başvuru formunda “Departmental Coordinator” tarafından imzalanması gereken bir bölüm var. Kime imzalatmam gerekiyor acaba?

Bölüm koordinatörünüzün adını yazmalısınız ve kendisinden imza almalısınız.

 

 • Uluslararası Ofisin iletişim bilgileri nelerdir?

Adres: Marmara Üniversitesi Uluslararası Ofis Mühendislik Fakültesi Binası B Blok 7. Kat 34722 Göztepe İSTANBUL TURKEY

Telefon: 0090 216 345 2167

Faks: 0090 216 347 87 14

E-posta: erasmus@marmara.edu.tr

 

 • Erasmus+ öğrenim hareketliliği süresi boyunca alacağım dersleri nasıl seçeceğim?

Her öğrenci ile yurt dışındaki öğrenimi öncesi bölüm koordinatörü ile birlikte bir öğrenim anlaşması imzalanır (3 orijinal, biri öğrencide, biri MÜ Uluslararası Ofis Birimi'nde biri de gidilen kurumda bulunmak üzere). Öğrenim Anlaşması'nda öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin adları ve ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System/Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi-AKTS) kredileri yazılır. Derslerin listesi gidilecek üniversite tarafından temin edilebilir. Ders listesi gidilecek üniversitenin web sayfasından indirilerek bölüm koordinatörü ile birlikte seçim yapılır. Öğrenim Anlaşmasında öğrencinin yanı sıra her iki kurumun Erasmus bölüm koordinatörünün ve Erasmus kurum koordinatörünün imzaları ve her iki kurumun mührü bulunmalıdır. Öğrenci yurt dışına çıkmadan önce Öğrenim Anlaşması'nın tüm taraflarca imzalı hali Birimimize iletilmelidir.

Çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. 

  

 •  Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı?

Öğrencinin Türkiye'deki üniversitesinde alması gereken derslere karşılık, gideceği yüksek öğretim kurumunda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin örtüşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Ulusal Ajans durumu Avrupa Komisyonu’na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi’nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.

Ders seçimi yapılırken yarıyıl için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edecekler, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

 

 • Kabul mektubum gelmedi ne yapacağım?
  Her üniversitenin sistemi farklıdır. Bazı üniversiteler kabul mektuplarını normal süreçten erken gönderebilirken bazı üniversiteler geç gönderebilir. Normal sürecin dışında gelişen bir durum söz konusuysa bölüm koordinatörleri tarafından destek alınarak kabul mektubunun gönderilebilmesini rica etmek amacıyla karşı üniversiteye mail atılabilir ve yahut karşı üniversite bizzat öğrenci ya da bölüm koordinatörü tarafından aranılabilir. 

  

 • Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) nedir?

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Orada alacağınız dersleri gösterir.

 

 • Öğrenim Anlaşması’nı (Learning Agreement) nasıl hazırlayacağım?

http://uluslararasi.marmara.edu.tr/giden-ogrenci-personel/giden-ogrenci-formlari/ bağlantısına bakınız.

 

 • Marmara Üniversitesi için Erasmus ID Code nedir?
 • TR ISTANBU05

 

 • Öğrenim Anlaşmasını (Learning Agreement) Sending Institution kısmına ne yazmalıyım?

Marmara Üniversitesi bilgilerini yazınız.

 

 • Receiving Institution kısmına ne yazmalıyım?

Karşı üniversite bu kısmı kendisi dolduracaktır.

 

 •  Ders seçimini nasıl yapmalıyım?

Ders seçimi yapmak için Bölüm Koordinatörünüze başvurunuz.

 

 • Gideceğim üniversitede x dersini alacağım. Marmara Üniversitesi’nde bu ders kaç kredi olarak transkriptime geçecek?

Marmara Üniversitesi’nde karşılık gösterilen dersin Marmara Üniversitesi kredisi transkriptinize geçecektir.

 

 • Öğrenim Anlaşmasında “Departmental Coordinator” tarafından imzalanması gereken bir bölüm var. Kime imzalatmam gerekiyor acaba?

Bölüm koordinatörünüzün adını yazmalısınız ve kendisinden imza almalısınız.

 

 • “Institutional Coordinator” tarafından imzalanması gereken bir bölüm var. Kime imzalatmam gerekiyor acaba?

Belgenizi Uluslararası Ofis Koordinatörü tarafından imzalanmak üzere Uluslararası Ofis’e bırakabilirsiniz. Belge iletmek veya teslim almak için öğrenci saatleri içerisinde (Pzt 13.30-16.30,  Prş13.30-16.30, Cuma 13.30-16.30) geliniz.

 

 • Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement-LA) neden üç tane yapıyoruz?
  Burada üç adet imzalanan LA’nın bir tanesi öğrencide bir tanesi yurtdışında öğrenim görecek olduğu üniversitede bir tane de Marmara Üniversitesi Uluslararası Ofis’te bulunmalıdır.  
 •  
 • Uluslararası Ofis’e teslim ettiğim bir evrakı ne zaman geri almalıyım?

Belgenizin imzalanıp imzalanmadığını “X belgemi X tarihinde, X günü X için bırakmıştım” bilgisini vererek, Uluslararası Ofis’ten e-posta ile öğrenebilirsiniz. Belge iletmek veya teslim almak için öğrenci saatleri içerisinde (Pzt 13.30-16.30, Prş 13.30-16.30, Cuma 13.30-16.30) geliniz.

 

 •  Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu arayınız. Vize prosedürleri ve istenen belgeler değişime gidilen ülkeye göre değişmektedir. İlgili ülkenin Büyükelçilik/ Konsolosluk web sitesini kontrol ediniz. İstenilen bütün evrakları tamamlamış olmaya çok dikkat ediniz. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için Uluslararası Ofis tarafından Erasmus öğrencisi olduğunuz ve bu kapsamda size aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazıyı büyükelçiliğe iletmeniz vize alınmanız konusunda size kolaylık sağlayabilecektir.

 

 • Yeşil pasaportum var. Yine de vize başvurusu yapmalı mıyım?

Bu konuda gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan bilgi alınız.

 

 • Vize için üniversiteden yazı almamıza rağmen niçin konsoloslukta vize ücreti ödüyoruz?

Bazı Konsoloslukların vize ücreti talebinde bulunması tamamen o kurumların inisiyatifindedir zira bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerle alakalıdır.

 

 • Vizemi zamanında alamayacak olursam ne yapmalıyım?

Vize işlemleri ile ilgili problemlerinizi Uluslararası Ofis’e e-posta ile bildiriniz.

 

 • Vizem çıkmadı ders kaydımı yaptırayım mı?

 Vize alınamamışsa ders kayıtlarının yapılması ve eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.

  

 • Uçağa binmeden önce dikkat etmemiz gereken bir şey var mı?

Havaalanlarında uygulanan güvenlik uyarılarına ve biletinizde belirtilen bagaj kilo sınırına dikkat etmeniz gerekmektedir.

 

 • Gittiğim ülkede bizi karşılayacaklar mı?
  Gittiğiniz ülkede havaalanlarında, otobüs terminallerinde ya da tren istasyonlarında karşılanmanız tamamen karşı üniversitenin inisiyatifindedir. Bu konuda bağlayıcı bir hüküm yoktur.

 

 • Erasmus+ öğrenim dönemim için kalacak yerimi kim ayarlıyor?

Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Üniversitemiz tarafından Erasmus öğrencisi seçilen öğrenciler gidecekleri kuruma da başvuru yaparlar. Bu başvuru esnasında misafir olacakları kurum tarafından genellikle öğrenciye bir “barınma formu” (accommodation form) iletilir ya da barınma olanaklarına dair bilgi verilir (yurtlara son başvuru tarihleri, istenen belgeler, yurt/barınma ücretleri, vs). Karşı kurumun Uluslararası Ofis Birimi size nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. Barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendi barınma olanaklarınızı araştırmalısınız.

 

 • Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım?

Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamlarının genel merkezlerden öğrenilmesi tavsiye edilmektedir.

 

 • Erasmus+ öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme katkı payımı ödemem gerekir mi?  

Evet. Kendi üniversitenize öğrenci katkı payı (üniversite harcı) ödemek zorundasınız. Ancak ders seçmezsiniz.

 

 • Gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?

Hayır. Karşı üniversite, LLP/Erasmus programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.

 

 • Oryantasyon programı neden önemli?

Oryantasyon programında değişime gidecek öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler, karşılaşılabilecekleri zorluklar ve dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili pratik bilgiler verilmektedir.

 

 • Yurtdışına gittiğimde karşılanıp bir oryantasyon programına tabi tutulacak mıyım?

Ülkemize gelen öğrenciler gibi buradan gidecek öğrencilerimiz de gittikleri ülkede karşılanıp bir oryantasyon programına tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu, genellikle gideceğiniz partner kuruluşun öğrenci organizasyonları ve kulüpleri tarafından düzenlenmekte, kurumun Erasmus koordinatörleri ve programın uygulanmasından sorumlu diğer kişiler de bu süreçte aktif rol almaktadırlar. Bu ve bu gibi ayrıntıları Türkiye' den ayrılmadan önce değişime gideceğiniz üniversite tarafından gönderilecek broşür ve bilgi notlarından takip etmeniz gerekmektedir.  

 

 • Öğrenim Anlaşması’nda (Learning Agreement) değişiklik yapabilir miyim?

Evet. Eşleştirildiğiniz üniversitede alacağınız dersler açılamayabilir, ders saatleri programınıza uymayabilir. Bu durumda bölüm koordinatörünüzle görüşerek derslerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak, çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Ayrıca değişiklik yapmak için öğrenim sözleşmenizin “Değişiklik” sayfalarını kullanmalısınız.

 

 • Erasmus+ öğrenim hareketliliği süresi boyunca aldığım dersler kendi üniversitemde de tanınacak mı?

Değişimden dönen öğrencilerin derslerinin tanınması ve not dönüşümleri ile ilgili işlemler öğrencinin karşı okuldan aldığı transkript, akademil eşdeğerlik belgesi ve akademik tanınma belgesinin bölüm öğrenci işlerine teslim edilmesi sonra gerçekleşir.

 

 • Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System), akademik tanınmayı kolaylaştırmak için kullanılan bir akreditasyon sistemidir. Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiştir.

 

 • Kaç AKTS (ECTS) Kredilik ders almalıyım?

1 ( bir) akademik yıl değişime giden öğrenci 60 AKTS, 1 ( bir) yarıyıl değişime giden öğrenci 30AKTS kredilik çalışma yapmak zorundadır.

 

 • Akademik tanınma (Recognition Sheet) belgesi nedir?

Akademik tanınma belgesi gittiğiniz üniversitede aldığınız derslerin, kendi üniversitenizde hangi derslere karşılık geldiğini gösterir. Akademik tanınma belgesini koordinatörünüzle birlikte doldurunuz.

 

 • Akademik tanınma belgesi ne için kullanılır?

Aldığınız derslerin döndükten sonra kabul edilmesini sağlar.

 

 • Bir akademik dönem için Erasmus+ öğrencisi seçildim. Erasmus hareketlilik süremi uzatabilir miyim?

Evet. Öğrenci 1 akademik dönemi kapsayan bir Erasmus İkili Anlaşması çerçevesinde 1. dönem hibeli olarak Erasmus öğrencisi olduktan sonra, 2. dönem de Erasmus'tan yararlanmak isteyebilir. Bu durumda hem Marmara Üniversitesi'ndeki bölüm/fakültesinin hem de yurt dışındaki üniversitedeki bölüm/kurum koordinatörünün yazılı onayı gerekmektedir. Uzatma için elimizde hibe olmaması halinde öğrenci Erasmus programının tüm yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla hibesiz olarak Erasmus programını uzatabilir.

 

 • Erasmus+ öğrenim hareketliliği öğrencisi olmam halinde ne kadar hibe alabilirim?

Erasmus hibesi değişim faaliyetinin tamamını finanse etmeyi amaçlamaz. Sadece öğrencinin yurt dışında bulunmasından kaynaklanan ek masrafları karşılamaya yöneliktir. Hibe tutarları her sözleşme döneminde Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans tarafından belirlenir ve belirli dönemlerde Ulusal Ajans tarafından yükseköğretim kurumlarının hesabına yatırılır. 

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksit oranları, ilk taksit oranı toplam hibenin %80'ini geçmeyecek şekilde Ulusal Ajans tarafından belirlenir. İlk taksidin ödemesi öğrenci değişime gitmeden önce Ulusal Ajans tarafından hibe gönderildiyse yapılır.

Öğrencinin alacağı hibe yurtdışına çıkmadan önce gideceği üniversiteden alacağı davetiyede belirtilen değişim süresine göre hesaplanır. Ancak öğrenciye yapılacak olan nihai hibe ödemesi değişim sonunda getirilecek olan Katılım Sertifikası'nda (Certificate of Attendance) yer alan tarihler temel alınarak gerçekleştirilecektir.

 

 • Neden Avro hesabı açtırmak gereklidir?
  Euro hesabı açtırılmasının nedeni, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından Türkiye’deki üniversitelere paranın Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır.

 

 • Aynı üniversiteye gidecek öğrencilerin hibeleri neden farklı?
  Eğer hibelerinde farklılık varsa bu davet mektubu üzerinde geçen tarihlerle ilgili bir durumdur. 

 

 •  Geri kalan hibemi (% 20) ne zaman alabilirim?

İkinci taksidin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Nihai Rapor, Transkript, Tanınma Belgesi ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler.

  

 • Erasmus+ hibesi kaldığım boyunca yeterli olur mu?

Erasmus hibesi Erasmus öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dışında olmasından kaynaklanan ek masraflar için DESTEK niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve bunun için yeterli değildir. Öğrencinin öğrenim süresi boyunca maddi olarak ailesi ve/veya kendi kaynakları ile desteklenmesi gerekmektedir. Unutmayın ki Erasmus hibesi bir maaş değildir.

 

 • Erasmus+ hibesi dışında kalacak yer, seyahat ve vize masrafları için ek bir ödenek veriliyor mu?

Hayır, Erasmus hibesi ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile sınırlıdır. Birimimiz tarafından bunun dışında herhangi bir ödenek verilmemektedir.

 

 • Türkiye' de bir bursa sahip olduğum halde yine de Erasmus programından para alarak yararlanabilir miyim?

Evet, kendi ülkenizde burs alıyorken Erasmus programından da para alarak yararlanabilirsiniz.

 

 • Erasmus+ öğrencisi olursam aldığım burslar kesilir mi?

Hayır, Erasmus öğrencisi olmak hiçbir bursun kesintiye uğramasına yol açmaz.  Yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi Erasmus' tan sağlanan parasal desteğin aslında bir burs olmamasıdır. Erasmus bir burs programı değildir.

 

 • Erasmus+ öğrencisi olursam KYK’dan aldığım harç kredisi ve öğrenim kredisi kesilir mi?

Hayır.

 

 • Hibe almadan da Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Evet, Erasmus fonundan para alamasanız da ilgili akademik yılın öğrenci seçim kriterlerini sağlamak ve başvurmak koşulu ile ikili anlaşmanız olan bir eğitim kuruma ‘’Hibesiz Erasmus ‘’değişim öğrencisi olarak gidebilirsiniz. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hibesiz Erasmus öğrencisinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.

 

 • Erasmus+ programından kaç kez yararlanabilirim?

Erasmus programından öğrenci statüsünde herbir öğrenim seviyesinde (lisanas - lisans üstü) 12 aydan fazla yararlanamazsınız.

 

 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programından yararlandım, Erasmus Staj Programından da yararlanabilir miyim?
  Evet, yararlanabilirsiniz.
 
 • M.Ü. Erasmus+ Başvurularında Dikkat Edilmesi Gerekenler?

 

1)  Ogrencilerin seciminde taban puan olarak lisans icin 2.20/4, yuksek lisans ve doktora icin 2,5/4 agirlikli not ortalamasinin olmasi gerekiyor.(Bkz. Ulusal Teklif Cagrisi sayfa 23)

 

Universitemiz Otomasyon Biriminden edinilen bilgiye gore, 1.,2., 3. ve 4.sinifta olan tum ogrenciler BYS sistemindedir. Öğrenci transcriptlerinin tamamında 4'luk not ortalamasi yazmaktadir.Bu kapsamda öğrencilerin Erasmus Program kosulları geregi taban puani saglayip- saglamadiklari konusunda transkriplerdeki 4'luk ortalamalara bakılmalıdır.

Dikey gecisle universitemize kayıt olmus ogrencilerin, onceki Üniversitelerinde almis olduklari dersler transkript notlarina etki >etmeyip muaf olarak yer aldıgı icin, Marmara Universitesi'nde yapmis oldukları not ortalamasi dikkate alinmalidir.

 

2) Not denkliği konusu sizlerden gelen sorular üzerine tekrar Ulusal Ajansa danışılmıştır. Yapılan açıklamaya göre; 4'lük ortalamanın yer almayıp, sadece 100'lük ortalamanın yer aldığı transkriptlerde Yükseköğretim Kurulu'nun tablosundaki değerlere başvurmak gerekmektedir.Nitekim Ulusal Teklif Çağrısı'na başvurduğumuzda benzer ifadenin  bu belgede de yer aldığı görülmektedir.

Mevcut sistemden once Universitemize kayıt yaptirmis ve eski sistemde değerlendirilen ogrenciler var ise, ancak o zaman YOK'un donusum tablosuna basvurulması gerekir.

 

3) Yabanci Dil Sinavi ile ilgili muafiyet durumu olmayacaktir. Secim icin tum ogrencilerin Universitemiz Yabanci Diller Yuksekokulu tarafindan yapilan sinavlara girmeleri zorunludur.

Bununla birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuran öğrencilerimiz 5 farklı üniversite tercihinde bulunabildikleri icin birden fazla dilden sınava girebilirler. Öğrencilerimiz tercih ettikleri üniversitelerin eğitim dilinden sınava girmelidir. Bu kriteri uygulamadığımız zaman seçilen öğrencilerin karşı üniversitelerin koşullarını sağlayamama gerekçesiyle kabul alamadıkları gözlemlenmektedir.

İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde sınav düzenlenmektedir.

 

4) Erasmus Programina dahil olan ulkelerden birinin vatandasi olan Universitemiz ogrencilerinin Programdan yararlanmasinda bir sakinca yoktur. Bunlarin Erasmus Hareketliligi ile vatandasi oldugu ulke yuksekogretim kurumuna gitmesi mümkündür fakat öğrencinin başvuruda belirlenen puanından 10 puan düşülür.

 

5) Programa dahil olan ulkeler disinda diger ulke vatandaslari da Universitemiz ogrencisi olmak kaydiyla Programdan yararlanabilirler,>Marmara Üniversitesi'nin ogrencisi olmak yeterlidir. Bu kosul ilanda acıklanmisti ancak gelen sorular uzerine tekrar vurgulamak isteriz.

 

 

 
 

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından en son 23.01.2017 13:33:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM