2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SEÇİM ve ADAY LİSTESİ

 

Sevgili Öğrenciler,

 

Aday listesinde asil olarak belirtilen öğrencilerimizin tümü hibesiz olarak Erasmus Programından yararlanabilir. Bununla birlikte hibeli (Program kapsamında hibe alacak) öğrencilerimiz; Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe miktarı açıklandıktan sonra ilan edilebilecektir.

 

Aday listesinde öğrenci isimleri açıklanamayan bölümlerin seçim ve yerleştirme formları bölümler tarafından Uluslararası Ofis'e henüz teslim edilmemiş olup, gerekli düzeltme ve eksiklikler giderilince ilan edilecektir.

 

Güz veya Güz+Bahar dönemi için seçilen öğrenciler 15 Kasım 2016, Bahar dönemi için seçilen öğrenciler 15 Şubat 2017 tarihine kadar gidecekleri kurumlardan gelen isimlerine düzenlenmiş kabul mektuplarını birimimize teslim etmek durumundadır. Söz konusu tarihlere kadar kabul mektuplarını teslim etmeyen öğrenciler 2016-2017 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programından yararlanamayacaklardır.

 

2016-2017 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi (tıklayınız)

 

Uluslararası Ofis

Erasmus Koordinatörlüğü

HIZLI ERİŞİM