ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI (2023 PROJE DÖNEMİ)

2023 SÖZLEŞME DÖNEMİ

Başvuru Dönemi: 1 Şubat – 16 Şubat 2024

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliğinden (Avrupa içi hareketlilikler)  yararlanmak isteyen öğrencilerin; 1 Şubat – 16 Şubat 2024 tarihleri arasında e-Devlet sistemi ile entegre çalışan Erasmus Turna Başvuru Portalı üzerinden online olarak başvurmaları gerekmektedir. Bu çağrıya 2023-1-TR01-KA131-HED-000131573 numaralı Erasmus+ projesi kapsamında çıkılmaktadır. Proje kapsamında Öğrenci Hareketliliklerinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÇAĞRISI (Detaylı ilan kriterleri için inceleyiniz)

 

2023 Teklif Çağrısı ERASMUS+ Staj Hareketliliğine başvuruda bulunabilmek için öğrencilerimizin sağlaması gereken koşullar:

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Marmara Üniversitesi’nin örgün eğitim kademelerinden herhangi birinde (Birinci Kademe: Lisans, Ön Lisans; İkinci Kademe: Yüksek Lisans; Üçüncü Kademe: Doktora ve Tıpta İhtisas) bir yükseköğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olunması,

- Önlisans ve Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalaması en az 2.20/4.00 olması,

- Lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalaması en az 2.50/4.00 olması,

- En az birinci sınıf öğrencisi olunması (Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamamaktadır)

- Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100 olması gerekmektedir.

- Öğrenci mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa; yeni faaliyetle beraber toplam süresinin (öğrenim+staj hareketliliği) 12 ayı geçmemesi gerekmektedir. Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) toplamda 12 aya kadar hibeli ya da hibesiz olarak faydalanabilir.

- Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde zorunlu stajlarını gerçekleştiremez.

- Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

 

NASIL BAŞVURULUR?

ONLINE BAŞVURU KILAVUZU (DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ)

Tüm öğrenci başvuruları 1 Şubat - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında e-Devlet sistemi ile entegre çalışan Erasmus Turna Başvuru Portalı https://turnaportal.ua.gov.tr/üzerinden alınacaktır. Adayların T.C. Kimlik Numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalı’na giriş yaparak MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NİN 2023 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ilan sayfasına erişim sağlamaları ve başvuru işlemlerini başvuru kılavuzunda belirtildiği şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Başvuru aşamasında öğrencilerden Erasmus Staj Hareketliliği gerçekleştirmek istedikleri kurumdan alınan kabul mektubunu sisteme yüklemeleri beklenmektedir.

Kabul mektubunda öğrencinin kurumda Erasmus+ Staj Programı kapsamında staj yapacağı belirtilmelidir. Erasmus Staj hareketliliği başlangıç ve bitiş tarihleri 2 (iki) aydan kısa olmayacak şekilde kabul mektubunda gün/ay/yıl formatında yer almalıdır. Tarih aralığının denetiminde Avrupa Komisyonu Erasmus Faaliyetleri raporlama platformu olan Beneficiary Module programının hesaplaması esastır. Bu araca göre faaliyet tarihlerinin iki ayın altında hesaplanması halinde faaliyet geçersiz olacağından tarihlerinizi belirlerken 2 aydan birkaç gün daha uzun olacak şekilde belirlemeniz önerilmektedir. Öğrencinin kurumda üstleneceği görevler kabul mektubunda sıralanmalıdır. Staj yapılacak kurumun öğrencinin okuduğu bölümle ilişkili bir alanda faaliyet gösteren, resmi adresi, resmi web sayfası (sosyal medya hesapları bu kapsamda değerlendirilmez), telefon numarası, resmi eposta adresi bulunan bir kurum olması gerekmektedir. Kabul mektubu antetli kâğıt üzerinde, bilgisayar ortamında hazırlanmış, imzalı ve mühürlü bir belge olmalıdır. Staj yapılacak kurumun program ülkelerinden birinde bulunan yükseköğretim kurumu olması halinde kurumun faaliyet tarihlerinde geçerli bir ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi olması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT: İlgili öğrenci öğrenim hareketliliği başvuruları, başvuru sisteminde 1 Şubat itibariyle aktif hale gelecek olup, 16 Şubat itibariyle başvurular sona erecektir.

 

YABANCI DİL PUANI

Programdan yararlanmak isteyen öğrenciler için  Üniversitemiz Yabancı Diller Y.O. tarafından 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde İngilizce, Almanca ve Fransızca Dillerinde “YABANCI DİL SINAVLARI” yapılacaktır.

Programa başvuran aday öğrencilerin ilgili sınavların en az birine girmesi ve baraj puanı olan 60 puan ve üzerinde bir not alması gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

HIZLI ERİŞİM