2020/2021 Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi

2020/2021 Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi-1

 

Sevgili Öğrencilerimiz, lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz;

 

  • Aday listesinde ASİL olarak belirtilen öğrencilerimizin tümü Erasmus Programından yararlanabilir. YEDEK olarak belirtilmiş öğrencilerimiz ise; yedek seçildikleri kuruma asil olarak yerleşen öğrencilerin vazgeçmesi durumunda katılım sağlayabilirler.

 

  • Programdan HİBELİ olarak yararlanacak öğrencilerimiz (Program kapsamında hibe alacak) öğrencilerimiz; önümüzdeki akademik yılın başlangıcında, 2020 Eylül ayı sonunda açıklanabilecektir.

 

  • 2020/2021 Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi-1" listesinde Asil olarak belirtilen öğrencilerimiz; dönemlerine göre yerleştirildikleri kurumların başvuru tarihlerini (nomination and application deadlines)  ve başvuru belgelerini, kurumların web sayfalarından incelemeli ve Bölüm Erasmus Koordinatörlerine danışarak ilgili başvuru belgelerini zamanında göndermelidir.

 

  • Güz veya Güz+Bahar dönemi için seçilen öğrenciler 15 Kasım 2020, Bahar dönemi için seçilen öğrenciler 31 Ocak 2021 tarihine kadar hareketlilik öncesi belgelerini ofisimize teslim etmek durumundadır. İstisnai hallerden dolayı belgeleri tamamlamayan öğrenciler ofisimizi yazılı olarak (e-posta/dilekçe) bilgilendirmelidir. Söz konusu tarihlere kadar kabul mektuplarını teslim etmeyen öğrenciler 2020-2021 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programından yararlanamayacaklardır.

 

  • Çeşitli sebeplerle programdan yararlanmaktan vazgeçmesine rağmen (karşı kurum kaynaklı iptal durumları dâhil olmak üzere) yukarıdaki tarihlere kadar Erasmus Ofisine programdan yararlanmayacağını bildirmeyen ve feragat bildiriminde bulunmayan öğrencilerin sonraki yıllarda tekrar programa başvurmaları halinde başarı puanlarından 10 puan düşürülecektir.

2020 ERASMUS KA103 HAREKETLİLİK PROJESİ -2020/2021 ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SEÇİM VE ADAY LİSTESİ-1 (tıklayınız)

  • Listede seçim kriterleri ve puanlama koşulları bağlamında sehven teknik bir hata veya yanlış beyan tespit edilmesi halinde güncelleme yapılabilir.
  • Yukarıda açıklanan Erasmus Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday Öğrenci listesi; hâlihazırda yabancı dil sınav puanı bulunan adayların seçim sonuçlarını göstermektedir. Daha önce açıklandığı üzere yabancı dil sonucu/puanı bulunmayan öğrencilere, önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmelere bağlı olarak fiziki ya da çevrimiçi yabancı dil sınavları Eylül ayında yapılacak, Erasmus seçim yerleştirme işlemleri tamamlanarak, seçim sonuçları ikinci bir liste halinde açıklanacaktır.

Hareketlilik süreci ile ilgili bilgilendirme metnini mutlaka okuyunuz. (Tıklayınız)

Giden Öğrenci formları için tıklayınız:

https://uluslararasi.marmara.edu.tr/giden-ogrenci-personel/giden-ogrenci-formlari/

 

Başarılar dileriz,

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

HIZLI ERİŞİM