2021 Öğrenim Hareketliliği Hibeleri Hakkında Önemli Duyuru

Değerli Öğrencilerimiz,

2021 yılı dönemi Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) faaliyeti hibe dağıtım sonuçları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilmiştir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan açıklamada yer aldığı üzere “2021-2027 yeni Erasmus+ Programına katılım için Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasındaki uluslararası anlaşmaların imza süreci devam etmektedir. Bu itibarla ilan edilen hibe tutarları geçici nitelikte olup, resmi katılım sürecinin tamamlanmasını müteakip değişiklik gösterebilir”. 

Hibe dağıtım sonuçları ve Üniversitelerin 2021 dönemi bütçeleri incelendiğinde tüm üniversitelerin hibe miktarlarında olduğu gibi Marmara Üniversitesine tahsis edilen hibe miktarında da geçmiş yıllara kıyasla önemli oranda daralma olduğu görülmektedir. Kabul edilen toplam bütçemiz, Üniversite olarak talep ettiğimiz bütçenin oldukça altında kalmıştır.

Bununla birlikte bilindiği üzere 2021 dönemiyle birlikte Erasmus Program kuralları gereği ülkelere göre öğrencilere ödenecek aylık hibe miktarlarında artış olmuştur. Yeni döneme ilişkin bu güncellemeler doğrultusunda kurumumuza tahsis edilen toplam bütçenin en etkin şekilde Marmara Üniversitesi öğrencilerine dağıtımı için gerekli süreçler titizlikle yürütülmektedir.

Bu kapsamda Marmara Üniversitesi 2021 sözleşme dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği hibe dağıtım sonuçları; kurum içi değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasını takiben web sayfamız üzerinden duyurulacaktır.

Bir diğer önemli husus; Türkiye Ulusal Ajansı ile yapılan görüşmelerde proje bütçesinin kurumumuz hesabına aktarılmasının yakın bir zamanda olamayacağı, en az iki ay sürebileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla Marmara Üniversitesi tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak hibe dağıtım sonuçlarına göre “hibeli” olarak hareketliliğe katılmaya hak kazanacak öğrencilerimizin de hibe ödeme işlemlerinin, ancak Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kurumumuza hibe aktarımı yapıldıktan ve öğrencilerimizle hibe sözleşmesi işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilebileceğini önemle duyurmak isteriz. Özellikle Güz döneminde yurtdışında olacak öğrencilerimizin, maddi ve manevi olarak hazırlıklı olmalarını tavsiye ederiz.

Bütçe aktarımı ve ödemeler ile ilgili gecikmelerin Marmara Üniversitesi özelinde olmadığını belirtiriz.  
Yeni Erasmus+ Programına (2021-2027) katılım sürecine ilişkin resmi prosedürlerde yaşanabilecek gecikmelerden veya hibe tutarlarında daha sonra meydana gelebilecek değişikliklerden Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajans Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi sorumlu tutulamaz.

Bilgilerinize önemle sunarız, konuyla ilgili güncel duyurularımızı web sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.

Başarılar dileriz,

Marmara Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Not: İlgili açıklamalar 2021 dönemi Erasmus hareketliliğine başvurmuş ve bu kapsamda seçilmiş öğrencilere yöneliktir.  2020 projesi kapsamında hareketlilikte bulunan öğrenciler için geçerli değildir. 

HIZLI ERİŞİM