2021 TEKLİF ÇAĞRISI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’ne ilişkin olarak her yıl Mart ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz başvuru dönemi, Erasmus+ programının 2014-2021 çerçeve dönemini tamamlayarak 2021-2027 çerçeve dönemine geçiyor olması ve bu geçiş dönemi ile ilgili gerekli yeni kural ve düzenlemelerin Avrupa Komisyonu tarafından henüz yayınlanmamış olması sebebiyle Türkiye Ulusal Ajansı’nın yönlendirmeleri doğrultusunda henüz açılamamıştır.

2021 dönemi program kılavuzunun ve olası hibe değişikliklerinin yer alacağı 2021 Teklif Çağrısı’nın Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmasının akabinde ilgili döneme ait Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çağrısına çıkabileceğimizi bilgilerinize sunarız. İlgili kurumlardan gelecek güncel bilgileri önümüzdeki haftalarda websitemiz üzerinden sizlerle paylaşıp, “Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği” başvurularına ilişkin yeni açıklamalar yapacağız.

Mevcut durum sadece Marmara Üniversitesi özelinde olmamakla birlikte, 2021 proje dönemi için başvuru açacak tüm Yükseköğretim kurumları için geçerlidir. Üniversitemiz 2020 proje dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği seçimlerini geçtiğimiz yıl tamamlamış, seçilen öğrencilerimiz hareketliliklerini halihazırda gerçekleştirmektedir.

Yukarıda ifade edildiği gibi ilgili kurumlardan gelecek güncel bilgiler ışığında 2021 dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları önümüzdeki süreçte açılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

HIZLI ERİŞİM