2022 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ NİHAİ YERLEŞTİRME VE ADAY LİSTESİ

Değerli Öğrencilerimiz,

2022 Proje Dönemi Erasmus+ KA131 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği sonuçları Nihai olarak ilan edilmiştir.

Taslak Yerleştirme listesinin ilanını takiben itiraz süresi içerinde yapılan itirazlar incelenerek değerlendirilmiştir. Başvuruların değerlendirmesi başvuru ilanında belirtilen ölçütler ve puanlamalar doğrultusunda başvuru sistemi tarafından otomatik yapılmıştır.

 İlgili ilan metni ve değerlendirme ölçütleri için lütfen tıklayınız.

Programa göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için teşekkür eder, kazanan ve aday öğrencilerimizi tebrik ederiz.

Bununla birlikte mevcut yayınlanan liste, NİHAİ üniversite yerleştirme listesidir, hibe listesi DEĞİLDİR. Programdan hibeli olarak yararlanacak öğrencilerimiz daha sonra internet sayfamızdan ilan edilecektir.

Aşağıda yerleştirmeler ile ilgili ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Lütfen ilgili açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra yerleştirme listesini inceleyiniz.

  • “2022 Proje Dönemi Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme ve Aday Listesi”nde “Kabul” olarak belirtilen öğrencilerimizin tümü Erasmus Programından yararlanmaya hak kazanmıştır. “Yedek” olarak seçilen öğrencilerimiz ise bölümlerinden “Kabul/Kazandı” olarak yerleşen öğrencilerin feragat/vazgeçmesi durumunda ve/veya anlaşmalarda boş kontenjan kalması halinde başarı puanı ve tercihleri dikkate alınarak Bölüm Koordinatörlerinin onayı doğrultusunda programa katılım sağlayabilirler.
  • Yerleştirme ve Aday listesinde “Kabul/Kazandı” olarak belirtilen öğrencilerimiz; yerleştirildikleri kurumların başvuru tarihlerini (nomination and application deadlines) ve başvuru belgelerini, karşı kurumların web sayfalarından ivedi olarak incelemeli ve Bölüm Erasmus Koordinatörlerine danışarak ilgili başvuru belgelerini zamanında göndermelidir.
  • 2022 Proje süresi 31.07.2024 tarihinde sona ermektedir. Hareketliliklerin bu tarihe kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
  • Üniversitemizce yayınlanan yerleştirme listesinde KABUL statüsünde yer alan değerlendirmeler, kurumumuzca ilgili çağrıda belirtilen değerlendirme ölçütleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Yerleştirmenin yapıldığı karşı kurumların, öğrencileri kabul edip etmeme hakkı ilgili karşı kurumda saklıdır.
  • 2022 Teklif Çağrısı Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine katılmaya hak kazanan öğrencilerimizin tamamlaması gereken belgeler ve değişiklik/feragat gibi diğer süreçler hakkındaki bilgilendirme dosyasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://bulut.marmara.edu.tr/index.php/s/Bj4EHwgHOYQbpfR#pdfviewer

Öğrencilerin Hareketlilik Belgeleri elden teslim alınmayacak olup hangi platforma yüklenmesi/iletilmesi gerektiği ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır. Bu kapsamda belgelerinizi dijital ortamda muhafaza etmenizi öneririz.

  • Seçildiği kurumun nominasyon/başvuru süreci tamamlandığı için kabul alamayan Güz, Güz+Bahar öğrencilerinin dönemlerini anlaşma koşulları bakımından mümkün ise “Bahar” olarak değiştirmeleri önerilmektedir. Karşı kurumun bahar dönemine değişikliği kabul etmemesi halinde ilgili öğrencilerin bölüm koordinatörlerine başvurmaları gerekmektedir.

 

  • Öğrenciler -belgelemek kaydıyla- aday gösterilen kurumdan kabul alınamaması, vize alınamaması vb. mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlarda bölüm koordinatörü onayı dâhilinde dönem ve kurum değişikliği yapabilir veya feragat edebilirler. Kurum değişikliği talebi için ayrıca söz konusu kurumun uygun kontenjanı olması ve bu kuruma seçilen yedek öğrenci olmaması şartı vardır.

Değişiklik talep dilekçelerine  https://bulut.marmara.edu.tr/index.php/s/mqjbOjmOLNVhcBC  bağlantısından ulaşılabilir. Gerektiğinde ilgili dilekçeyi doldurup imzalayınız, bölüm koordinatörünüze imzalatınız ve tarayarak erasmus@marmara.edu.tr adresine iletiniz.

Dönem değişikliği, kurum değişikliği ya da feragat (iptal) bildirimleri için son tarihler aşağıdaki gibidir:

Güz ve Güz + Bahar dönemi öğrencileri için: 13.10.2023

Bahar dönemi öğrencileri için: 15.12.2023

Erasmus Bölüm Koordinatörleri Listesi İçin Tıklayınız.

  • Çeşitli sebeplerle programdan yararlanmaktan vazgeçmesine rağmen (karşı kurum kaynaklı iptal durumları dâhil olmak üzere) yukarıdaki tarihlere kadar Erasmus Ofisine programdan yararlanmayacağını bildirmeyen ve feragat bildiriminde bulunmayan öğrencilerin sonraki yıllarda tekrar programa başvurmaları halinde başarı puanlarından 10 puan düşürülecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında listelerde öğrencilerin Ad-Soyad bilgilerine yer verilmemiştir. Lütfen T.C. Kimlik Numaralarınızın ilk üç ve son iki hanesine göre arama yapınız.

BAŞVURU SONUÇ LİSTELERİ

Liste_1_2022 Proje Dönemi Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Nihai (Kesin) Yerleştirme ve Aday Listesi ( Üniversitelere Yerleşenler)

Liste_2_2022 Proje Dönemi Erasmus+ KA131 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Nihai (Kesin) Başvuru Durumları Listesi

Liste_3_2023 Proje Dönemi Erasmus+ KA131 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yedek Öğrenci Listesi

HIZLI ERİŞİM