ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI - İlanın pdf versiyonu için tıklayınız.

***ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI BAŞVURU SÜRESİ 12 HAZİRAN 2023 23:59'A KADAR UZATILMIŞTIR.

ONLINE BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.  (Not: erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresi başvuru kılavuzudur.)

2022 SÖZLEŞME DÖNEMİ        Başvuru Dönemi: 26.05.2023 – 12.06.2023

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği, Marmara Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim programının tamamlayıcı bir parçası olmalıdır. Bu çağrıya 2022-1-TR01-KA131-HED-000059943 ve 2022-1-TR01-KA131-HED-000064039 nolu projeler kapsamında çıkılmaktadır. Proje kapsamında Öğrenci Staj Hareketliliklerinin proje bitiş tarihi olan 31 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Aşağıda belirtilen kriterleri karşılayan ve başvurularını çağrıda belirtilen son başvuru tarihinden önce tamamlayan Marmara Üniversitesi’nin eğitim kademelerinden herhangi birinde (Birinci Kademe: Lisans, Ön Lisans; İkinci Kademe: Yüksek Lisans; Üçüncü Kademe: Doktora ve Tıpta İhtisas[1])tam zamanlı olarak kayıtlı olan aktif öğrencileri istifade edebilirler.

 

  • Önlisans ve Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalaması en az 2.20/4.00 olmalıdır.

 

  • Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100 olması gerekmektedir.

 

  • Lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta İhtisas) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.

 

  • Hazırlık sınıfında bulunan öğrenciler başvuruda bulunamaz.

 

  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, planlanan yeni faaliyetin süresiyle birlikte toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektedir. Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) toplamda 12 aya kadar hibeli ya da hibesiz olarak faydalanabilir.

 

  • Başvuru tarihinde mezun durumunda olan öğrenciler Erasmus Staj Hareketliliğine başvuruda bulunamazlar. Başvuru tarihinde tam zamanlı öğrenci statüsünde olan öğrenciler, staj faaliyetinin gerçekleşeceği tarihte mezun durumuna geçmiş olsalar dahi mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl[2] içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği yapabilirler.

 

  • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

 

  • Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu stajlarını gerçekleştiremez.   

 

[1]Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) Marmara Üniversitesi’ne yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

[2] Mezuniyet sonrası faaliyet gerçekleştirilebilmesi için tanınan süre, proje kapsamında Erasmus Staj Hareketliliklerinin tamamlanabilmesi için ilanda belirtilen son tarihi geçemez.

 

NASIL BAŞVURULUR?

Tüm başvurular e-Devlet sistemi ile entegre çalışan Erasmus Başvuru Portalı üzerinden online olarak  alınacaktır. Adayların https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris sayfası üzerinden “e-Devlet ile Giriş Yap” seçeneğini kullanarak kişisel e-Devlet bilgileri ve T.C. Kimlik Numaraları ile başvuru sistemine giriş yaparak MARMARA ÜNİVERSİTESİ’nin ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ilan sayfasına erişim sağlayarak başvuru işlemlerini ilan metninde belirtildiği şekilde gerçekleştirmeleri ve sisteme Davet (Kabul) Mektuplarını yüklemeleri gerekmektedir. Aşağıda belirtilen koşulları sağlamayan kabul mektupları geçersiz sayılacaktır.

Değerlendirme aşamasında öncelikli kriterler olarak belirlenen hususlara ilişkin aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir:

1) KABUL MEKTUBU (DAVET MEKTUBU): Staj Hareketliliği gerçekleştirmek istenilen kurumdan alınan kabul mektubunun başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içinde sisteme geçerli staj kabul mektubu yüklemeden başvurusunu tamamlayan öğrenciler YEDEK öğrenci statüsünde olacaktır.

Kabul mektubunda öğrencinin kurumda Erasmus+ Staj Programı kapsamında staj yapacağı belirtilmelidir. Staj tarihleri 2 (iki) aydan kısa olmayacak şekilde kabul mektubunda belirtilmelidir. Öğrencinin kurumda üstleneceği görevler kabul mektubunda sıralanmalıdır. Staj yapılacak kurumun öğrencinin okuduğu bölümle ilişkili bir alanda faaliyet gösteren, resmi adresi, resmî web sayfası (sosyal medya hesapları bu kapsamda değerlendirilmez), telefon numarası, resmi eposta adresi bulunan bir kurum olması gerekmektedir. Kabul mektubu antetli kâğıt üzerinde, bilgisayar ortamında hazırlanmış, imzalı ve mühürlü bir belge olmalıdır. Staj yapılacak kurumun program ülkelerinden birinde bulunan yükseköğretim kurumu olması halinde kurumun ECHE sahibi olması zorunludur.

2) STAJ YAPILACAK KURUM BİLGİ FORMU (Başvuru aşamasında kabul mektubu yükleyecek olan öğrencilerin “Staj Yapacakları Kurum Bilgi Formunu” başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Bilgisayar ortamında doldurulmayan ya da tüm alanları doldurulmamış olan belge geçersiz sayılacaktır.) Bu belgeyi başvuru sistemine kabul mektubu ile birlikte pdf formatında yüklemeniz gerekmektedir. Lütfen iki belgeyi birleştirerek sistemde kabul (davet) mektubu için ayrılmış alana yükleyiniz.

3) ” YABANCI DİL PUANI” – ZORUNLU- Aşağıda belirtilen sınavlardan alınan notu gösterir belge -

Başvuruda bulunan öğrencilerin değerlendirilmesinde aşağıda açıklanan Yabancı Dil Puanları dikkate alınacaktır.

3.a. Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde İngilizce, Almanca ve Fransızca Dillerinden yapılmış olan “Değişim Programları Yabancı Dil Sınavları” nın sonuçları, (Bu sınavlara girmiş olan öğrencilerin puanları otomatik olarak başvuru sistemi üzerinde görüntülenecektir).

3.b. MÜYYES (Hazırlık sınıfı geçme sınavı), KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen ve birbirine denkliği olan aşağıda belirtilen sınavların sonuçları. MÜYYES notu sunacak olan öğrencilerin sisteme MÜYYES’den aldıkları notu 100’lük sistemde gösteren transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

*İngilizce için: TOEFL IBT, PTE Akademik, CPE, CAE,

**Almanca için: TestDaF, Goethe Institut, DSD II, TELC Deutsch,

***Fransızca için: DELF&DALF

Geçerliliği devam eden yabancı dil resmi sonuç belgelerinin başvuru ekranında Yabancı Dil Sekmesi alanında açılacak “Yükle” alanına eklemesi gerekmektedir. İlgili alana birden fazla yabancı dil sınavı yüklenebilir.

Hazırlık Bitirme Sınav (MÜYYES) puanınızı öğrenmek ve belgelendirmek için Marmara Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (BYS) üzerinden “Transkript” belgesi oluşturmanız ve indirmeniz gerekmektedir.

- Yabancı Dil barajı 60 puan olup, başvuran öğrencilerin Erasmus+ öğrenci staj hareketliliğinden yararlanabilmesi için; yukarıda 3.a. ve 3.b. maddelerinde belirtilen sınavların en az birinden 100 puan üzerinden 60 ve üzeri yabancı dil puanına sahip olması gerekmektedir.

- Başvuru sistemde öğrencilerin birden fazla yabancı dil sınav sonucu olması halinde değerlendirme aşamasında en yüksek puan dikkate alınır.

ÖNEMLİ NOT: Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının Geçerlilik Süresi 5 Yıl ile sınırlıdır.

4) DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLER İÇİN ONAYLI RAPOR

5) ŞEHİT/GAZİ YAKINI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE

6) Birinci derece yakın(lar)ı (anne, baba, çocuklar ve eş) veya kendisi depremden etkilenen 16 il ve 1 ilçede ikamet etmekte olan ve AFAD’dan afetzede yardımı alanlar; güncel tarihli ikametgah, akrabalık seviyesini gösteren güncel nüfus kayıt dökümü ve AFAD’dan afetzede yardımı alındığını gösterir üzerinde yardım alan kişinin ismi bulunan resmi belgelerini sisteme yüklemelidir. Aynı seçim takviminde birden fazla başvuruda bulunan öğrencilere kendi tercih edecekleri yalnızca bir başvuru için +10 puan uygulanır.  

 

SEÇİM ve DEĞERLENDİRME

Hareketlilikler için son başvuru tarihinden sonra tüm başvurular; uygunluk yönünden incelenecektir.

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:

Tablo 1: Puan Hesaplama Kriterleri

Ölçüt Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan[3]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan[4]

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan[5]

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan[6]

Birinci derece yakınları veya kendisi 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen 16 il ve 1 ilçede[7] ikamet etmekte olup birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma

(Öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

[3] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

 

[4] Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.

 

[5] Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

 

[6] Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

 

[7] Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararlarıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesi

 

KONTENJAN:

Kabul mektupları Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’nce oluşturulacak Staj Komisyonu tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulacaktır ve bu değerlendirmenin ardından 2022 proje dönemi KA131 projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliğine katılmaya hak kazanan öğrenciler listesi ilan edilecektir.

Başvuru tarihleri içinde kurallara uygun staj hareketliliği kabul mektubu ve staj kurum bilgi formu ile birlikte başvuru yapan öğrenciler arasında staj komisyonunca yapılacak değerlendirme sonucunda ASİL olarak Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliğine katılmaya hak kazanan öğrenciler belirlenecektir. Asil öğrenciler arasında başarı puanına göre azami (en fazla) 55 öğrenciye 2 aylık hibe tahsis edilecektir.  Bu öğrencilerden 3 öğrenci Avrupa Staj Konsorsiyumu Projesi kapsamında hibelendirilecektir. Hibe almaya hak kazanan asil öğrencilerden faaliyete katılma hakkından feragat edenler olması halinde söz konusu öğrencilere tahsis edilmiş olan 2 aylık hibe, Asil olarak faaliyete katılmaya hak kazanmış ancak kendisine hibe tahsis edilmemiş olan öğrencilere aktarılacaktır.

Başvuru süresi içinde sisteme geçerli staj kabul mektubu yüklemeden başvurusunu tamamlayan öğrenciler YEDEK öğrenci statüsünde olacaktır.

Öğrenciler değerlendirilirken Yüksekokul/Enstitü/Fakülte/Bölüm bazında bir kontenjan sınırlaması uygulanmayacaktır. Eğitim kademesinden bağımsız olarak tüm öğrenciler aynı başarı sıralaması içinde yer alacaktır.

 

STAJ HAREKETLİLİĞİ UYGUN STAJ YERİ ÖRNEKLERİ ve ÖRNEK DAVET MEKTUBU için tıklayınız

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları

- gönderen ülkenin yurt dışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

- araştırma enstitüleri

- vakıflar

- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

- kâr amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

- yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı)

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Gerçekleştirilebilecek Ülkeler:

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

 

HAREKETLİLİK DÖNEMİ

Öğrenci staj hareketliliği asgari 2 ay, azami 12 ay süreyle gerçekleştirilir. 2 ayın altında kalan hareketlilikler geçersiz sayılacaktır.

Hareketliliklerin en geç 31/07/2024 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

 

HİBE

Hibeli Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliğine HİBELİ olarak katılmaya hak kazanan öğrencilere azami (en fazla) 2 aylık hibe tahsis edilecektir. Hibe sağlanıp sağlanmaması başvuru sayısı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından sağlanan fon üzerinden belirlenmektedir. Erasmus hibeleri hareketliliğe maddi anlamda destek sağlamak için verilmektedir, hareketliliğiniz esnasında gerçekleştireceğiniz tüm giderler için yeterli gelmeyebilirler, bu bağlamda hibe miktarını aşan yaşam ve seyahat masrafları öğrencinin kendi sorumluluğundadır. İsteyen öğrenciler hibe alma hakkından feragat edebilir.

Hibe tutarlarında kesinti yapılmasına neden olan durumlar öğrencinin üniversite ile imzalayacağı sözleşme metninde yer alacaktır.

Aylık bireysel hibe miktarı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilir:

Tablo 2: Ülke bazında aylık hibe miktarları

Ülke grupları Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 750
3. Grup Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 600

 

Yeşil Seyahat Desteği

Karbon salınımını azaltmaya ve hareketliliğin çevresel ayak izini azaltmaya yönelik olarak sağlanan yeşil seyahat imkânları kapsamında katılımcıların yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, yeşil seyahat yapıldığına dair kanıtlayıcı belgeler sunulması koşulu ile tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilir.

 

Hibesiz Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği

Başvuru sahibi öğrenciler arasında Tablo 1’de belirtilen kriterlere göre oluşan sıralamadaki yeri gereği proje bütçesinin yetersizliği nedeniyle hibesiz olarak hareketliliğe katılmak üzere seçilmiş olan öğrencilerimiz olabilir. Bu öğrencilere hibeli olarak faaliyete katılmaya hak kazanan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde azami 2 aylık hibe tahsisi gerçekleştirilebilecektir. Aksi takdirde bu statüdeki öğrenciler faaliyetlerini maddi yardım almadan tamamlamak durumundadır.

 

Engelli ve Dezavantajlı Öğrenciler Hakkında İlave Hibe İmkanları:

Engelli ve Dezavantajlı öğrenciler, hibeli olarak Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği gerçekleştirmek üzere seçilmeleri halinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2022 KA131 projesi Uygulama El Kitabında yer alan koşulları sağlamak kaydıyla ilave hibe desteği talebinde bulunabilirler. Talepler kurallara uygun şekilde belgelendirilmek koşuluyla Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından değerlendirilecektir.

 

Finansal Konular

Öğrenciler hareketlilik için yapacakları seyahat, konaklama, sağlık, sigorta vb. tüm masraflarından kendileri sorumlu olacaklardır.

 

Final Notu

Konuyla ilgili tüm sorular için aşağıdaki mail adresi üzerinden Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne ulaşabilirsiniz:

erasmus.support@marmara.edu.tr

Başvurularınızda başarılar dileriz,

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi/ Marmara Üniversitesi

 

HIZLI ERİŞİM