ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI (ERASMUS+KA131 ve AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU PROJELERİ)

ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI (ERASMUS+KA131 ve AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU PROJELERİ)

Asil Hibeli listede adı bulunan öğrencilerin Erasmus+ KA131 Projesi ya da Avrupa Staj Konsosiyumu Projesi kapsamında minimum 2 aylık Erasmus+ Staj hareketliliklerini ilgili çağrı metninde belirtildiği üzere en geç 31/07/2024’e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Bu tarihe kadar herhangi raporlanabilir mücbir sebebi olmadan (sağlık sorunu vb.) minimum iki aylık faaliyet süresini tamamlayamayan öğrencilerin erasmus staj hareketlilikleri geçersiz olacak ve kendilerine ödenen hibenin tamamının iadesi istenecektir.

Avrupa Staj Konsosiyumu Projesi kapsamında faaliyete hak kazanan öğrencilerimiz Erasmus+ KA131 Projesi ile aynı kurallara tabi olup, ülkelere göre öğrencilere yapılacak hibe ödemeleri her iki projede de aynıdır. Avrupa Staj Konsorsiyumu Projesinde faaliyete katılacak öğrencilerin hibe ödemeleri Konsorsiyum Koordinatörü Üniversite tarafından yapılır.

Tahsis edilecek hibe miktarları öğrencilerin faaliyet için başvurularını yaptıkları Erasmus projesinde Erasmus ülkeleri için belirtilen aylık hibe miktarlarına göre hareketlilik ödenecektir.

Listede adı bulunan öğrenciler;

https://uluslararasi.marmara.edu.tr/erasmus/ogrenci-hareketliligi/2022-projesi-staj-hareketliligi

linkinde bulunan belgeleri hazırlamakla yükümlüdür.

 

Tablo 2: Ülke bazında aylık hibe miktarları

 

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık     Hibe     Staj    (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

   750

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

   600

 

Başvuruların değerlendirmesi başvuru ilanında belirtilen ölçütler ve puanlamalar doğrultusunda yapılmıştır.

Başvuru sahipleri işbu sonuç listesi ilan tarihini takiben 7 iş günü içerisinde imzalı dilekçeleri ile Marmara Üniversitesi Uluslarararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne itirazlarını iletebilirler.

Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında sonuç listelerinde öğrencilerin ad-soyad bilgilerine yer verilmemiştir. Lütfen TC kimlik numaralarınızın ilk üç ya da son üç hanesine göre arama yapınız.

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİNDEN YARARLANACAK ASİL HİBELİ ÖĞRENCİLER (Tıklayınız)

YEDEK ÖĞRENCİLER (Tıklayınız)

Başvuru süresi içinde sisteme geçerli staj kabul mektubu yüklemeden başvurusunu tamamlayan öğrenciler YEDEK öğrenci statüsündedir. Yedek listesinde olan öğrencilerin en geç 30/10/2023 tarihine kadar Erasmus staj hareketliliği programında yer alan ve ilgili faaliyet ilanında açıklanan kurallara uygun bir kurumdan yine ilanda belirtilen koşulları sağlayan bir kabul mektubu temin ederek başvurularına bu belgeyi yüklemeli ve ofisimize eposta ile sunmalıdır. Öğrenci tarafından teslim edilen staj yapılacak kurum bilgileri ve kurumdan alınan kabul mektubunun staj komisyonunca uygun bulunması halinde faaliyet gerçekleştirilebilecektir. Erasmus staj faaliyetlerinin 31/07/2024 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

HIZLI ERİŞİM