2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuruları

Üniversitemizin Değerli Personeli,

 2019 – 2020 akademik yılında Erasmus+ Personel “Ders Verme-Teaching Mobility” ya da “Eğitim Alma-Staff Training” faaliyetinden yararlanmak isteyen Üniversitemiz Personeli'nin 12 – 28 Şubat  2020 tarihleri arasında, yurtdışında gidecekleri ev sahibi kurumdan aldıkları Davet Mektupları (isme düzenlenmiş olarak karşı kurumun antetli kağıdında elektronik ortamda alınmış olması yeterlidir) ve Başvuru Formu ile Birimimize başvurmaları gerekmektedir.

Erasmus Ders Verme Hareketliliği; Fakülte ve bölümünüzün anlaşmalı olduğu Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim  kurumunda seyahat hariç ardışık en az 2 iş günü ve en az 8 saat ders vermek şartı ile öğrencilere ders verilmesi ve ders vermeye ilişkin karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirilmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği; aracılığıyla ise, Üniversitemiz idari personeli öncelikli olmak üzere idari ve akademik personeli bir yükseköğretim kurumu ya da işletmeye gidebilmektedir. Eğitim almak üzere (alanlarında yenilikleri görme şartıyla) gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan bir kuruluş olabilir, seyahat hariç ardışık en az 2 iş günü faaliyet gerçekleştirilmelidir. Eğitim Alma Hareketliliği sadece bir ders alma faaliyeti değil,  hem idari hem de akademik personelin mesleği ile ilgili konularda bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik planlanmış faaliyetlerdir (konferanslar hariç).

Üniversitemize Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen Personel Hareketliliği bütçesi doğrultusunda; 20 personel ders verme ve 12 personel eğitim alma faaliyetlerinden yararlanabilecek olup, daha fazla personelin yararlanması adına, Birimimiz en fazla 4 günlük hibe + seyahat gideri kapsamında maddi destek sağlayabilmektedir.

Faaliyette bulunmak üzere seçilmiş öğretim elemanlarının/personel iptal etmesi gibi durumlarla karşılaşıldığında yerine yedeklerin yurtdışına gidebilmesi için faaliyetlerin 17 Temmuz’a kadar gerçekleşmesi, gerçekleşemediği durumlarda ise uçak bileti gibi belgelerle 2020 Eylül ayı sonuna kadar hareketliliğin tamamlanacağının Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi’ne bildirilmesi gerekmektedir.

 Ulusal Ajans tarafından belirlenen Değerlendirme Ölçütleri:

  • İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir.
  • Yabancı dil bilgisi önceliklendirilebilir.
  • Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.
  • Engelli personel önceliklendirilir.
  • Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir.
  • Erasmus Fakülte/Bölüm Koordinatörü olarak görev yapanlar önceliklendirilir.

Bilgilerinize sunulur.

 

BAŞVURU FORMU için tıklayınız.

 

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi Erasmus+ Koordinatörlüğü

HIZLI ERİŞİM