ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI (2023 PROJE DÖNEMİ)

2023 SÖZLEŞME DÖNEMİ

Başvuru Dönemi: 1 Şubat – 16 Şubat 2024

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin; 1 Şubat – 16 Şubat 2024 tarihleri arasında e-Devlet sistemi ile entegre çalışan Erasmus Turna Başvuru Portalı üzerinden online olarak başvurmaları gerekmektedir. Bu çağrıya 2023-1-TR01-KA131-HED-000131573 numaralı Erasmus+ projesi kapsamında çıkılmaktadır. Proje kapsamında Öğrenci Hareketliliklerinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI (Detaylı ilan ve Pdf için tıklayınız)

2023 Teklif Çağrısı ERASMUS+ Öğrenim Hareketliliğine başvuruda bulunabilmek için öğrencilerimizin sağlaması gereken koşullar: 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Marmara Üniversitesi’nin örgün eğitim kademelerinden herhangi birinde (Birinci Kademe: Lisans, Ön Lisans; İkinci Kademe: Yüksek Lisans; Üçüncü Kademe: Doktora ve Tıpta İhtisas bir yükseköğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak ve yurtdışında geçireceği Erasmus dönemi için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (bir dönem için en az 30 ECTS, bir tam yıl için 60 ECTS ders yükünün bulunması). Tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

- Önlisans ve Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalaması en az 2.20/4.00 olması,

- Lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalaması en az 2.50/4.00 olması,

- En az birinci sınıf öğrencisi olunması (Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamamaktadır)

- Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100 olması gerekmektedir.

- Öğrenci mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa; yeni faaliyetle beraber toplam süresinin (öğrenim+staj hareketliliği) 12 ayı geçmemesi gerekmektedir. Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) toplamda 12 aya kadar hibeli ya da hibesiz olarak faydalanabilir.

- Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği gerçekleştiremez.

- Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

NASIL BAŞVURULUR?

Tüm öğrenci başvuruları 1 Şubat - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında e-Devlet sistemi ile entegre çalışan Erasmus Turna Başvuru Portalı https://turnaportal.ua.gov.tr/ üzerinden alınacaktır. Adayların T.C. Kimlik Numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalı’na giriş yaparak MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NİN 2023 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KA131 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ilan sayfasına erişim sağlamaları ve başvuru işlemlerini başvuru kılavuzunda belirtildiği şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

ONLINE BAŞVURU KILAVUZU’NU İNCELEMENİZ ÖNEMLE TAVSİYE EDİLİR! ERİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ!

BAŞVURU DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Hareketlilikler için son başvuru tarihinden sonra tüm başvurular; uygunluk yönünden incelenecektir. Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:

 

Nihai Puan Hesaplama Kriterleri

 

             Ölçüt                                  Ağırlıklı Puan

- Akademik başarı düzeyi: %50 (toplam 100 puan üzerinden)

- Yabancı Dil puanı: %50 (toplam 100 puan üzerinden)

- Şehit ve gazi çocuklarına (başvuru esnasında belge yüklenmesi gerekmektedir): +15 puan[1]

- Engelli öğrencilere (başvuru esnasında engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan[2]

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (başvuru esnasında belge yüklenmesi gerekmektedir): +10 puan[3]

- Aynı eğitim kademesinde daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)( daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır.): -10 puan

- Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

- Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama: -10 puan

- İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (Öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır): -10 puan

- Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar: +10 puan

 

[1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2] Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.

[3] Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

 

 

YABANCI DİL PUANI

Başvuruda bulunan öğrencilerin değerlendirilmesinde aşağıda açıklanan Yabancı Dil Puanları dikkate alınacaktır.

Seçim ve değerlendirme için; başvuran öğrencilerin Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yabancı Dil Sınavına girmeleri zorunludur.

Sınavlar; İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden fiziki (yüz yüze) yapılacaktadır. Birden fazla sınava girmek mümkün olmakla birlikte, değerlendirme aşamasında sadece en yüksek sınav sonucu dikkate alınır. Bununla birlikte karşı kurumlara yerleştirme işlemlerinde karşı kurumun dil şartları dikkate alınır.

Bu kapsamda öğrencilerin hangi dilden sınav (lar)a katılacaklarını; on-line başvuru formunda ilgili alanda tercihlerini yaparak belirtmeleri gerekmektedir.

Başvuran öğrencilerin Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanabilmesi için ilgili sınavların en az birinden 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir.  Erasmus Yabancı dil sınavlar tarihleri;

 

Fransızca: 22 Şubat 2024, Perşembe, saat 14:00

Almanca: 22 Şubat 2024, Perşembe, saat 17:00

İngilizce: 23 Şubat 2024, Cuma, saat 17:00

 

İlgili yabancı dil sınavları Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesi’ nde yapılacak olup, sınav salonları Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi web sayfasında ilan edilecektir. https://uluslararasi.marmara.edu.tr/

Yabancı Dil sınavlarından en az birine katılım göstermeyen adayların başvurusu geçersiz sayılmaktadır.

 

ÖNEMLİ NOT: İlgili öğrenci öğrenim hareketliliği başvuruları, başvuru sisteminde 1 Şubat itibariyle aktif hale gelecek olup, 16 Şubat itibariyle başvurular sona erecektir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

HIZLI ERİŞİM