2019-2020 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi

2019-2020 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi

 

Değerli öğrenciler,

-  “2019-2020 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday  Listesi” nde Asil olarak belirtilen öğrencilerimizin tümü Erasmus Programından yararlanabilir. Yedek olarak seçilen öğrenciler yedek seçildikleri kuruma asil olarak yerleşen öğrencilerin vazgeçmesi durumunda katılım sağlayabilirler.

-   Program kapsamında hibe alacak öğrencilerimiz; Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe miktarı açıklandıktan sonra ilan edilebilecektir.

-   Güz veya Güz+Bahar dönemi için seçilen öğrenciler 4 Ekim 2019 tarihine kadar, Bahar dönemi için seçilen öğrenciler ise 31 Ocak 2020 tarihine kadar hareketlilik öncesi belgelerini ofisimize teslim etmek zorundadırlar. İstisnai durumlardan dolayı belgeleri tamamlamayan öğrenciler ofisimizi yazılı olarak (e-      posta/dilekçe) bilgilendirmelidir.

-  Çeşitli sebeplerle programdan yararlanmaktan vazgeçmesine rağmen (karşı kurum kaynaklı iptal durumları dâhil olmak üzere) yukarıdaki tarihlere kadar Erasmus Ofisine programdan yararlanmayacağını bildirmeyen ve feragat bildiriminde bulunmayan öğrencilerin sonraki yıllarda tekrar programa başvurmaları     halinde başarı puanlarından 10 puan düşürülecektir.

-  Geçmiş yıllarda verilen sürede feragat bildiriminde bulunmadığı halde tekrar başvuran öğrencilerin puanları aşağıdaki listede düşürülmüştür.

-  Aday listesinde Asil olarak belirtilen öğrencilerimiz; yerleştirildikleri kurumların başvuru tarihlerini (nomination and application deadlines)  ve başvuru belgelerini, kurumların web sayfalarından zaman kaybetmeden incelemeli ve Bölüm Erasmus Koordinatörlerine danışarak ilgili başvuru belgelerini zamanında         göndermelidir. 

 2019-2020 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ADAY LİSTESİ *

 * Seçim kriterleri ve puanlama koşulları bağlamında teknik bir hata veya yanlış beyan tespit edilmesi halinde listede güncellemeler yapılabilir.

 

Hareketlilik süreci ile ilgili bilgilendirme metnini mutlaka okuyunuz. 

 

Giden Öğrenci formları için tıklayınız:

 

https://uluslararasi.marmara.edu.tr/giden-ogrenci-personel/giden-ogrenci-formlari/

 

Başarılar dileriz.

 

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

Erasmus+ Koordinatörlüğü

HIZLI ERİŞİM