2020 Teklif Çağrısı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi-2

2020 Teklif Çağrısı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Seçim&Aday Listesi-2

Sevgili Öğrencilerimiz, lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz; 

Aday listesinde ASİL olarak belirtilen öğrencilerimizin tümü Erasmus Programından yararlanabilir. YEDEK olarak belirtilmiş öğrencilerimiz ise; yedek seçildikleri kuruma asil olarak yerleşen öğrencilerin vazgeçmesi durumunda katılım sağlayabilirler. 

2020 Teklif Çağrısı “Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi-2”de Asil olarak belirtilen öğrencilerimiz; öncelikle dönemlerine göre yerleştirildikleri kurumların nominasyon ve başvuru tarihlerini zaman kaybetmeden incelemelidir (nomination and application deadlines). Öğrencilerimiz ilgili başvuru tarihlerine göre başvuru belgelerini, kurumların web sayfalarından kontrol edip, Bölüm Erasmus Koordinatörlerine danışarak belgeleri karşı kuruma zamanında göndermelidir.

2020-2021 Bahar dönemi için seçilen öğrenciler 31 Ocak 2021 tarihine kadar, 2021-2022 Güz dönemi için seçilen öğrenciler 15 Şubat 2021 tarihine kadar hareketlilik öncesi belgelerini ofisimize teslim ederek hareketlilikte bulunacaklarını beyan etmek durumundadır. İstisnai hallerden dolayı belgeleri tamamlamayan öğrenciler ofisimizi yazılı olarak (e-posta/dilekçe) bilgilendirmelidir. Söz konusu tarihlere kadar hareketlikte bulunmak üzere belgelerini ve/veya kabul mektuplarını teslim etmeyen öğrenciler 2020 Teklif Çağrısı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programından yararlanamayacaklardır.

Çeşitli sebeplerle programdan yararlanmaktan vazgeçmesine rağmen (karşı kurum kaynaklı iptal durumları dâhil olmak üzere) yukarıdaki tarihlere kadar Erasmus Ofisimize programdan yararlanmayacağını bildirmeyen ve feragat bildiriminde bulunmayan öğrencilerin sonraki yıllarda tekrar programa başvurmaları halinde başarı puanlarından 10 puan düşürülecektir.

Seçim ve Yerleştirme listesi henüz Ofisimize ulaşmamış bölümler bulunmaktadır, ilgili listeler geldikçe seçilen öğrencilerin bilgileri listeye eklenecektir. Bununla birlikte listede seçim kriterleri ve puanlama koşulları bağlamında sehven teknik bir hata veya yanlış beyan tespit edilmesi halinde güncelleme yapılabilir.

Programdan HİBELİ olarak yararlanacak öğrencilerimizin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bölüm listelerinin tamamlanmasıyla birlikte 26 Ekim 2020 tarihinde; “Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi-2” ve “Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Seçim ve Aday Listesi-1” listeleri doğrultusunda Program kapsamında Hibe alacak öğrencilerimiz açıklanacaktır.

2020 ERASMUS KA103 HAREKETLİLİK PROJESİ - ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SEÇİM VE ADAY LİSTESİ-2 (tıklayınız) Açılan listeyi büyüterek adınız, soyadınız ve diğer bilgileri kontrol edebilirsiniz.

 

 

Giden Öğrenci formlarını incelemek için tıklayınız:

https://uluslararasi.marmara.edu.tr/giden-ogrenci-personel/giden-ogrenci-formlari/

Başarılar dileriz,

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

HIZLI ERİŞİM