2020 Teklif Çağrısı Erasmus+ STAJ Hareketliliği İlanı

2020 TEKLİF ÇAĞRISI ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI HAKKINDA

Değerli Öğrenciler,

2020 – 2021 akademik yılında Erasmus+ Öğrenci Staj faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin 15.03.2021-30.03.2021 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri ofisimize eksiksiz olarak eposta yoluyla teslim ederek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Kriterlerini indirmek için tıklayınız.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Formu (tıklayınız) (Erasmus+ Bölüm Koordinatörü Onaylı ve öğrencinin güncel vesikalık fotoğrafı mevcut şekilde teslim edilmelidir.)

 

 • Onaylı Not Belgesi (Transkript) (2020-21 Eğitim Yılı Güz döneminde alınan notları da içermelidir)

 

 • Güncel Öğrenci Belgesi (2020-21 Eğitim Yılı Bahar döneminde öğrenciliğinizin devam ettiğini göstermelidir)

Yukarıdaki belgeleri “2020 Teklif Çağrısı Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvurusu” konulu bir epostayla  erasmus@marmara.edu.tr adresine göndererek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru aşamasında kabul mektubu sunmak zorunlu değildir. 30 Mart 2021 saat 17:00’a kadar staj yapacakları kurumdan aldıkları nizami kabul mektubuyla başvurularını gerçekleştiren öğrencilerin değerlendirme puanlarına +10 puan ilave edilecektir. Bu öğrencilerin daha sonraki tarihlerde staj yapacakları kurumu değiştirmek istemeleri halinde ilave edilen 10 puan geri alınacaktır.

30 Mart 2021 saat 17:00’a kadar kabul mektubunu sunmayan öğrencilerin başvurularının geçerli olabilmesi için en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar kabul mektubu (Letter of Acceptance) temin etmeleri ve ofisimize sunmaları gerekmektedir. Kabul mektubunda öğrencinin kurumda Erasmus+ Staj Programı kapsamında staj yapacağı belirtilmelidir. Staj tarihleri iki aydan kısa olmayacak şekilde kabul mektubunda belirtilmelidir. Öğrencinin kurumda üstleneceği görevler kabul mektubunda sıralanmalıdır. Staj yapılacak kurumun öğrencinin okuduğu bölümle ilişkili bir alanda faaliyet gösteren, resmi adresi, resmi web sayfası, telefon numarası, resmi eposta adresi bulunan bir kurum olması gerekmektedir. Kabul mektubu imzalı ve mühürlü olmalıdır. Staj faaliyetinin en geç 30 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlanmış olması gerektiğinden, kabul mektubundaki staj tarihleri buna uygun olmalıdır.

Örnek kabul mektubuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Staj yapılacak kurum bilgi formu için tıklayınız.  Kurum bilgi formunun kabul mektubuyla birlikte Uluslararası Ofise gönderilmesi gerekmektedir.

30 Mart 2021 TARİHİNDEN SONRA YAPILACAK VEYA EKSİK/YANLIŞ BELGE İLE YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

 

“Staj Hareketliliği, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.”

 

BAŞVURU TARİHLERİ:   15.03.2021 – 30.03.2021

 

Başvuru Koşulları

 • Marmara Üniversitesi’nin kayıtlı öğrencisi olmak

 

 • Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.2/4.0 olması.

 

 • Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.5/4.0 olması.

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliğinin gerçekleştirilebileceği Ülkeler: 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Sırbistan ve Slovenya’dır.

 

 • Faaliyetin süresi 2 aydan kısa olamaz. Hibe almaya hak kazanacak öğrencilere toplam 2 aylık hibe tahsis edilecektir.

 

Hibe

Hibeli olarak seçilen Erasmus+ öğrencileri gidecekleri ülkelerin yaşam standartlarına göre belirlenmiş olan miktarda hibe almaya hak kazanır. Hibe dağıtımı, öğrencilerin başarı sırası dikkate alınarak, Ulusal Ajans tarafından sağlanan toplam hibe miktarı ve gidilecek ülkeler ve toplam kalış süreleri dikkate alınarak yapılır. Bununla birlikte, Erasmus+ hibesi, destek niteliğinde olup, öğrencilerin seyahat ve yaşam masraflarının tamamını karşılaması beklenmemelidir. Öğrenciler, seyahat ve yaşam masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlenmiş olan ülke grupları ve hibe miktarları şu şekildedir:

 

 

Ülke Grupları

Ülke Adı

Staj Hareketliliği için Verilecek Hibe Miktarı (Aylık)

1. ve 2. Grup

Danimarka, İrlanda, Fransa, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Birleşil Krallık, Lihtenştayn, Norveç, İtalya, Belçika, Almanya, Yunanistan, İspanya, Güney Kıbrıs, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İzlanda, Malta

600 Euro

3. Grup

Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Kuzey Makedonya, Çekya, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan

400 Euro

 

Programa HİBESİZ Olarak Katılım

Başvuruları uygunluk kriterlerine sağlayan öğrencilerimiz, talep etmeleri halinde HİBESİZ olarak Erasmus+ Staj Hareketliliği’nden faydalanabilirler.  Hibesiz olarak programdan faydalanan öğrenciler de hibeli öğrencilerin tabi olduğu programlar kurallarına uymak zorundadırlar. 

 • Seçilen öğrencilerin 30 Kasım 2021 tarihine kadar 2 aylık stajlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Öğrenciler her bir öğrenim kademesindeyken (Lisans, YL, Doktora); Erasmus Programının Öğrenim Hareketliliği ve/veya Staj Hareketliliği kapsamında toplamda 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirebilir.
 • Öğrenci mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+’tan yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçemez. Aynı öğrenim kademesinde öğrenim-staj ayırımı yapmaksızın Erasmus+’tan yararlanmış öğrencilerin puanlarında 10’ar puan azaltma uygulanır.

Öğrencilerin Değerlendirme ve Seçiminde Kullanılacak Ölçüt ve Ağırlıklı Puanlar;

 • Akademik Başarı Puanı (GANO): % 50 (Yüz puan üzerinden)

 

 • Erasmus yabancı dil sınav puanı: % 50 (Yüz puan üzerinden)

 

 • Öğrencinin vatandaşı olduğu bir ülkede staj hareketliliğine katılması durumunda 10 puan azaltma uygulanır.

 

 • Başvuru esnasında (30 Mart 2021’e kadar) staj yeri kabul mektubu sunan öğrencilerin başarı puanına 10 puan eklenir.

 

 • Engelli Öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) başarı puanına değerlendirme aşamasında 10 puan eklenir.

 

 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu* Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin başarı puanına 10 puan eklenir.

 

 • Şehit ve gazi çocuklarının** başarı puanına 15 puan eklenir.

 

 • Başvuran öğrencilerin seçimi için; tüm öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından çevrimiçi (online) olarak yapılacak yabancı dil sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınav İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden yapılacak olup, öğrencinin Staj süresince kullanacağı dilden sınava girmesi gerekmektedir. Erasmus+ staj hareketliliğine katılabilmek için yabancı dil barajı 100 üzerinden 60 puandır.

* Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

** Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

HIZLI ERİŞİM