Avrupa Staj Konsorsiyumu – Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Çağrısı /Application Call for European Internship Consortia – Erasmus+ Student Mobility for Traineeships

Picture 1.png (24 KB)        Resim1.jpg (3 KB)       Resim3.jpg (2 KB)        Resim4.jpg (6 KB)

 

AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU – ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÇAĞRISI

APPLICATION CALL FOR EUROPEAN INTERNSHIP CONSORTIA

ERASMUS+ STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIPS

 

İlan Tarihi/Announcement Date: 25.02.2021

Son Başvuru Tarihi/Application Deadline: 29.03.2021

Çevrimiçi (Online) Erasmus Sınavı / Erasmus Exam: Sınavın tarihi ilerleyen günlerde Marmara Üniversitesi Uluslararası Ofis websayfasında duyurulacaktır. / Online Erasmus Exam date will be announced later on the MU International Office webpage.

Sonuçların Açıklanma Tarihi/Announcement of Results: 15.04.2021

 

STAJLARIN GERÇEKLEŞTİRİLME DÖNEMİ/TRAINEESHIP PERIOD:

Haziran 2021 – Mayıs 2022/ June 2021 – May 2022

***Please scroll down for English version***

 

Avrupa Staj Konsorsiyumu ve Erasmus+ Staj Hareketliliği İle İlgili Genel Bilgilendirme:

Avrupa Staj Konsorsiyumu; Üsküdar Üniversitesi koordinatörlüğünde 5 yükseköğretim kurumu (Marmara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi) ile 3 sivil toplum kuruluşunun (İstanbul Sanayi Odası, Türk Bilişim Vakfı ve Türk Kültür Vakfı) işbirliği ile Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylem 1 çatısı altında gerçekleştirilen bir Erasmus+ Projesidir.

 

Yükseköğretim kurumları için geçerli bir Erasmus+ Beyannamesine sahip olan kurumlarda tam zamanlı olarak kayıtlı olan öğrenciler, Erasmus+ Programı Ana Eylem 1 çatısı altında sunulan Erasmus+ Staj Hareketliliği’ne katılabilir ve min. 2 ay max. 12 ay olmak üzere, öğrenim gördükleri alanla ilgili program ülkelerinden birinde yer alan bir kurum/kuruşta staj yapabilirler. Bununla birlikte proje kapsamında min. süre olan 2 ay için hibe sağlanacaktır.

 

Öğrencinin staj yapacağı kurum ve stajının kapsamı doğrudan öğrencinin öğrenim gördüğü alan ile ilgili olmalıdır. Bu bağlamda staj hareketliliği “araştırma” amaçlı kullanılmamalıdır. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında açılmış olan “Erasmus+ Staj Hareketliliği” çağrısı 2020 sözleşme dönemine ait olup, proje süresi 1 Haziran 2020 ve 31 Mayıs 2022 arasını kapsamaktadır. Bu tarihler arasında gerçekleştirilmeyen hareketlilikler geçersiz sayılır ve hibelendirme yapılmaz.

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Önkoşulları Nelerdir?

 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nin aksine, Erasmus+ Staj Hareketliliği’nde öğrencinin staj yapacağı kurum ile Marmara Üniversitesi arasında bir ikili anlaşma sağlanmış olması şartı aranmamaktadır.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında seçilen öğrenciler, Marmara Üniversitesi Erasmus+ Komisyonu tarafından adil ve şeffaf bir değerlendirme süreci ile seçilirler. Komisyon, ihtiyaç duyulması halinde bölüm kotası kuralını uygulayabilir.
 • ​Hareketliliklerin kaliteli ve faydalı olabilmesi için, öğrencilerin öğrenim alanları ve kişisel gelişim ihtiyaçları ile doğrudan ilgili olmaları gerekir.

 

2020 Projesi için Toplam Kota

 

​Mevcut çağrı kapsamında, öğrencilerin gitmek istedikleri ülkeler ve bu ülkeler için ayrılan hibe miktarları da göz önünde bulundurulmak koşulu ile max. 5 öğrenci seçilmesi planlanmaktadır.

 

İhtiyaç duyulması halinde M.U. Erasmus+ Komisyonu, öğrenci seçiminde bölüm kotası kuralını uygulayabilir. Komisyon aynı zamanda, daha fazla öğrencinin hibeden faydalanması için min. süre olan 2 ay için hibe sağlamaya karar verebilir.

 

Kimler Faydalanabilir?

 Marmara Üniversitesi’nde aktif olarak bir önlisans, lisans ya da lisansüstü programda öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki şartları karşılamaları ve başvuruda belirtilen son başvuru tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmiş olmaları halinde, Erasmus+ Staj Hareketliliği’nden faydalanabilir. Ancak hibelendirme başarı sıralamasına göre, mevcut kota kapsamında yapılmaktadır.

 • ​​​​​​Önlisans ve Lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.20/4.00 olması, Lisansüstü öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
 • Başvuran Erasmus+ program ülkelerinden birinde bulunan bir kurum/kuruluştan tam zamanlı (35-40 saat/haftalık) bir staj programı için Kabul Mektubu almış olmalıdır.
 • Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.
 • Aynı öğrenci, aynı eğitim seviyesinde (Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora) en fazla 12 aya kadar Erasmus+ Hareketliliklerinden faydalanabilir. Bu sebeple, aynı öğrenim seviyesinde daha önce Öğrenim Hareketliliği ya da Staj Hareketliliği’ne gitmiş olan öğrencilerin ilgili dönemleri bu haklarından düşürüldükten sonra kalan süre kadar staj yapabilirler.

 

 Nasıl Başvurulur?

 Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, aşağıda listesi verilen belgelerini belirtilen son başvuru tarihine kadar Marmara Üniversitesi Erasmus+ Ofisi’ne email atarak (erasmus@marmara.edu.tr)  başvurularını gerçekleştirebilirler.

 • Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Formu (tıklayınız) (Erasmus+ Bölüm Koordinatörü Onaylı ve öğrencinin güncel vesikalık fotoğrafı mevcut şekilde teslim edilmelidir.)
 • Güncel ve onaylı Not Belgesi (Transkript) 
 • Güncel Öğrenci Belgesi (2020-21 Akademik Yılı Bahar döneminde öğrenciliğinizin devam ettiğini göstermelidir.)
 • Kabul Mektubu (tıklayınız)
 • Staj Yapılacak Kurum Bilgi Formu (tıklayınız)

 

ÇOK ÖNEMLİ!!!

 • ​​Yukarıda belirtilen başvuru formunu tam ve onaylı bir şekilde sunmayan,
 • Resmi onaylı ve güncel transkript sunmayan
 • Eksiz belge ile başvuru yapan
 • Ya da son başvuru tarihinden sonra başvurusunu ileten öğrencilerimizin başvuruları GEÇERSİZ sayılacaktır.  

 

Başvurularınızın dikkate alınabilinmesi için belgelerinizi gönderirken, emailin konu kısmına AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU BAŞVURUSU/APPLICATION FOR EUROPEAN INTERNSHIP CONSORTIA” yazmanız gerekmektedir.  

 

Staj Yapmaya Uygun Kurum/Kuruluşlar

 Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar;

 • işletmeler,
 • eğitim merkezleri,
 • araştırma merkezleri,
 • ticaret odaları ve birlikleri,
 • okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar,
 • kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar,
 • profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları,
 • yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir.

 

Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

 

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp ilgili birimlerinde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir.

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 

 

Dil

Erasmus+ Stajınız sırasında karşı kurum tarafından aksi belirtilmedikçe staj dili İngilizce ya da kurumun ana dili olacaktır. Başvurunuz sırasında karşı kurumla yaptığınız görüşmelerde staj dili konusunda bilgilendirildiğinizden emin olunuz.

 

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS): Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir. Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden iki adet sınav olurlar. İlk sınavdan C2 alan katılımcıların ikinci sınava girme zorunlulukları bulunmamaktadır. Ek olarak, katılımcılar, çevrimiçi dil kurslarından da yararlanabilirler.

 

Hareketlilik Süresi

Hareketlilik süresi, en az 2 en fazla da 12 aydır. Mevcut sözleşme kapsamında tüm hareketliliklerin en geç 31 Mayıs 2022 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Genel bir kural olarak, aynı öğrenci, aynı eğitim seviyesinde (Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora) en fazla 12 aya kadar Erasmus+ Hareketliliklerinden faydalanabilir. Bu sebeple, aynı öğrenim seviyesinde daha önce Öğrenim Hareketliliği ya da Staj Hareketliliği’ne gitmiş olan öğrencilerin ilgili dönemleri bu haklarından düşürüldükten sonra kalan süre kadar staj yapabilirler.

 

Uygunluk Kriterleri

Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde tam zamanlı ve örgün öğrenci olarak kayıtlı olmasına ek olarak:

 

 • Önlisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, lisansüstü öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.
 • Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Okulu tarafından yapılacak Erasmus yabancı dil sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almış olması gerekmektedir. 60 puanın altında bir puan alınması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

 

Seçim Süreci

Başvuru son tarihini takiben Marmara Üniversitesi Erasmus+ Komisyonu gerekli uygunluk kontrolünü sağlayacak ve başvuruları uygun olan adayların başvurularını aşağıda belirtilen şekilde değerlendirmeye tabi tutacaktır.

 • Akademik başarı düzeyi (GANO): 50%
 • Erasmus yabancı dil sınav puanı: 50%
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): - 10 puan (her bir önceki faydalanma için, öğrenim ya da staj fark etmeksizin)
 • Dezavantajlı öğrencilere (dezavantajın belgelenmesi ve başvuru esnasında ilgili belgelerin sunulması kaydıyla): +10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: - 10 puan
 • Şehit ve gazi çocuklarına: +15 puan (sadece Türk vatandaşları için - belgelenmesi ve başvuru esnasında ilgili belgelerin sunulması kaydıyla)
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu* Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan (sadece Türk vatandaşları için - belgelenmesi ve başvuru esnasında ilgili belgelerin sunulması kaydıyla)
 • Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama: -10 puan
 • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır): - 10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan
 • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan

 

Erasmus+ Komisyonu hibenin etkin kullanımı ve bölümsel çeşitliliğin sağlanması için “bölüm kotası”  kuralını uygulayabilir.

 

*12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

Hibe

Hibeli olarak seçilen Erasmus+ öğrencileri gidecekleri ülkelerin yaşam standartlarına göre belirlenmiş olan miktarda hibe almaya hak kazanır. Hibe dağıtımı, öğrencilerin başarı sırası dikkate alınarak, Ulusal Ajans tarafından sağlanan toplam hibe miktarı ve gidilecek ülkeler ve toplam kalış süreleri dikkate alınarak yapılır. Bununla birlikte, Erasmus+ hibesi, destek niteliğinde olup, öğrencilerin seyahat ve yaşam masraflarının tamamını karşılaması beklenmemelidir. Öğrenciler, seyahat ve yaşam masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlenmiş olan ülke grupları ve hibe miktarları şu şekildedir:

Ülke Grupları

Ülke Adı

Staj Hareketliliği için Verilecek Hibe Miktarı (Aylık)

1. ve 2. Grup

Danimarka, İrlanda, Fransa, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Birleşil Krallık, Lihtenştayn, Norveç, İtalya, Belçika, Almanya, Yunanistan, İspanya, Güney Kıbrıs, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İzlanda, Malta

600 Euro

3. Grup

Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Kuzey Makedonya, Çekya, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan

400 Euro

 

Programa HİBESİZ Olarak Katılım

Başvuruları uygunluk kriterlerine sağlayan öğrencilerimiz, talep etmeleri halinde HİBESİZ olarak Erasmus+ Staj Hareketliliği’nden faydalanabilirler.  Hibesiz olarak programdan faydalanan öğrenciler de hibeli öğrencilerin tabi olduğu programlar kurallarına uymak zorundadırlar. 

 

Özel İhtiyaç Sahibi Katılımcılara Yönelik Ek Hibe Desteği

Erasmus+ Staj Hareketliliği’ne katılmak isteyen ancak sağlık durumları sebepleri ile özel ihtiyaca sahip olan öğrencilere; sağlık durumunun ve özel ihtiyaçlarının kanıtlanması koşulu ile ek hibe desteği sağlanabilmektedir.

 

İlgili ek hibe, öğrencinin engeli ya da sağlık durumu sebeple hareketliliğe katıldığında ek bir mali yük oluşturulması ve talep edilen ek hibenin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından uygun bulunması halinde sağlanabilir. 

 

Özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin, hareketlilikleri öncesinde gerekli tıbbi raporlarını ve özel ihtiyaç kapsamına giren harcamalarına ilişkin fatura/bilgi fişi vb dokümanları ile birlikte özel ihtiya. Ek hibe desteğine başvurması gerekmektedir.

 

Konuyla ilgili detaylı bilgi için Erasmus+ Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Bölüm Koordinatörleri

İlgili dokümanlarının resmi onay süreçleri ve staj yapacağınız kurumların akademik uygunluklarının kontrolü için lütfen Erasmus+ Bölüm Koordinatörünüz ile irtibata geçiniz. Listeye buradan ulaşabilirsiniz.

 

***English Version:

 

APPLICATION CALL FOR EUROPEAN INTERNSHIP CONSORTIA

ERASMUS+ STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIPS

 

General Information on European Internship Consortia and Erasmus+ Student Mobility for Traineeships

EUROPEAN INTERNSHIP CONSORTIA has been established by 8 partner institutions including Uskudar University as the coordinator institution (Kadir Has University, Sabancı University, Marmara University, İstanbul Kültür University, Istanbul Chamber of Industry, Turkish Informatics Foundation, Turkish Cultural Foundation–AFS) within the scope of “Mobility Project for Higher Education Students and Staff” under the “Erasmus+ Learning Mobility of Individuals” (Key Action 1) within the ERASMUS+ Programme which is funded by the European Commission and Turkish Republic.

 

Under Learning Mobility of Individuals (Key Action 1), students at higher education institutions holding a valid Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) can spend an internship period between 2 months and 12 months in an enterprise or organization in another programme country to develop hands on work experience in the occupational field relevant to their study area. However, the consortia will provide grant for 2 months within the current project call. 

 

The scope of the enterprise or the organization where a student makes internship should be directly related to study area of the student and contribute her/him by providing practical work experience. In this regard, Erasmus student mobility for placement cannot be used for research assignments and analysis purposes for the study area.

 

The current announcement is the traineeship call for "Student Mobility for Traineeship" under Key Action 1 of Erasmus+ for the 2020 Project that covers the period between 1 June 2020 and 31 May 2022.

 

What are the preconditions for Student Mobility for Traineeships?

 • Unlike Erasmus student mobility for studies, there is no need for a prior inter-institutional agreement between home and host institutions in case of internships, even if the latter is a university.
 • Erasmus students are selected by the Erasmus Commission of Marmara University in a fair and transparent way. The Commission may apply the principle of departmental quotas in the selection of the students for the available spaces.
 • ​To ensure high-quality mobility activities with maximum impact on the students, the mobility activity should respond to student degree-related learning and personal development needs.

 

Total Quota for 2020 Project Term

​The quota for the current call is 5 students depending on the countries of destination students prefer to go, considering there are three different groups of countries according to their cost of living (Please refer to the Table A: Erasmus Grants According to the Country of Destination for grant amounts​​ per group of countries). 

 

Erasmus Commission may apply the principle of departmental quotas for the selection of the students in order to make more students from different departments benefit from the available grant. Erasmus Commission may also prefer to send the students for two months, minimum time period for the activity to be eligible both with and without grant, according to the total number of applications and available grants.

 

Who can benefit?

Students who are currently studying in an undergraduate and/or graduate level at Marmara University can benefit from Erasmus traineeship (internship) mobility as long as they meet the below conditions and submit their applications by the deadline stated on this call:

 • ​​​​​​T​he applicants must have arranged a full-time internship (35-40 hours per week) at an approved company/organization in one of the programme countries.
 • Recent higher education graduates may participate in Erasmus traineeship mobility as long as they apply before they graduate and must carry out and complete their traineeship abroad within one year of obtaining their graduation. Therefore, students at their last year can apply now to benefit from Erasmus placement right after their graduation.
 • The students who benefited from Erasmus study or placement mobility before can also apply to this call. However students have to make sure that the total length of mobility at each level (undergraduate or graduate) -no matter the type of mobility- should not exceed 12 months. As different from Life Long Learning (LLP) Erasmus Programme, a student who benefited from Erasmus placement mobility before can apply for the same mobility at the graduate level. 
 • ​Undergraduate students must have at least 2.50 / 4.00 cumulative GPA and graduate students must have at least 3.00 / 4.00 cumulative GPA in order to be eligible to benefit from the Erasmus grant.
 •  

How to Apply?

Interested students should submit the following documents to the Erasmus+ Office (erasmus@marmara.edu.tr ) before the application deadline via e-mail:

 • Erasmus+ Student Mobility for Traineeships Application Form (please click here) ( signed by Erasmus+ Departmental Coordinator and a current passport sized photo is needed)
 • Official Transcript issued by Student Affairs Office
 • Official Student Certificate
 • Placement Information Form (please click here)

 

VERY IMPORTANT NOTE!

Applications;

 • ​​not submitted through online application system
 • that do not include official transcript (transcripts from LMS/SAP are not acceptable, the document should be officially approved by the Student Academic Affairs Office)
 • missing any of the requested documents
 • and submitted after the deadline WILL NOT BE EVALUATED!


Please kindly be informed that your email subject must be “AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU BAŞVURUSU/ APPLICATION FOR EUROPEAN INTERNSHIP CONSORTIA”.

 

Where you can go for internship?

The receiving organization for Erasmus internship mobility can be any of the following in a Programme Country:

 • A Higher Education Institute with an Erasmus Charter
 • Any public or private organization active in the labour market or in the fields of education, training and youth. For example such organizations can be:
  • ​​​​​A public or private, a small, medium or large enterprise (including social enterprises),
  • A public body at local, regional or national level,
  • A Social partner or other representative of working life, including chambers of commerce, craft/professional associations and trade unions,
  • A research institute,
  • A foundation,
  • A school / institute / educational centre (at any level, from pre-school to upper secondary education, and  including vocational education and adult education,
  • A non-profit organization, association, NGO,
  • A body providing career guidance, professional counselling, and information services

 

The following types of organizations are not eligible as receiving organizations for student traineeships:

 • ​​EU institutions and other EU bodies including specialized agencies
 • Organizations managing EU programmes such as national agencies

 

Language

The language of daily interaction during Erasmus internship is mostly the language of the host country or English. 

 

Online Language Support: The Online Linguistic Support (OLS) offers participants a language assessment of their competence in the language of study or work before and after their student mobility. This assessment is mandatory for all participants of Erasmus+ learning mobility activities of at least 2 months (studies / traineeships), Participants of Erasmus+ Student Mobility will receive an email with log-in details before their departure and the results will be sent in accordance with CEFR (A1-C2). In addition, selected participants may follow an online language course to improve their competence.

 

Mobility Duration

The duration of mobility is between 2 and 12 months within the same academic year. All the mobility activities must be ending by 31 May 2022.

 

As a general rule, the same student may receive grants for mobility periods totaling up to 12 months maximum per each cycle of study (undergraduate and graduate), independently from the number and type of mobility activities. Prior experience under LLP-Erasmus Programme counts towards the 12 months per study cycle.

 

Eligibility Criteria

Undergraduate and graduate full-time students can be eligible to benefit from Erasmus study mobility as long as they meet the below conditions:

 • Undergraduate students must have at least 2.20 / 4.00 cumulative GPA and graduate students must have at least 2.50 / 4.00 cumulative GPA
 • The students who benefited from Erasmus study or placement mobility before can also apply to this call. However students have to make sure that the total length of mobility, with or without grant, at each level (undergraduate or graduate) -no matter the type of mobility- should not exceed 12 months.
 • Obtaining a score below 60 out of 100 from the Erasmus foreign language exam prepared by MU School of Languages will result in TERMINATION OF THE APPLICATION PROCESS.

 

Selection Procedure

Following the application deadline, Marmara University Erasmus+ Selection Committee will make the eligibility check for all the applications. Please kindly note that English exam will not be organized for the current application call.

 

 • Academic Performance (CGPA): 50%
 • Erasmus Exam Score: 50%
 • Previous participation in the Erasmus Programme within current study level: -10 points (out of 100 for each participation in Erasmus mobility for studies or traineeships in the same study level)
 • Disadvantaged students (The statement from a doctor or other relevant authority confirming the special needs should be submitted to the Erasmus Office during the application period): +10 points
 • Participation in Erasmus programme in the country of nationality: - 10 points
 • Martyrs’ and Veterans’ relatives: +15 points (for Turkish applicants only)
 • Under the 2828 coded law of Social Work*, students whose needed protection, care or sheltering: +10 points (for Turkish applicants only)
 • From the students who did not submit the abandonment letter to confirm his/her attendance after the given time: -10 points
 • For each participation in any Erasmus+ programs within current study level: -10 points
 • For the students who got selected: Not attending the required orientation/meetings organized by the University without an official excuse (applicable to the next application of the student) -5 points
 • For the students who have not participated English exam without an official excuse (applicable to the next application of the student) -5 points

 

Erasmus Commission may apply the principle of “departmental quotas” as it will be announced on the call for each mobility period.

 

*12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

Costs and funding

Erasmus students will be granted according to the destination if they would like to get grant. Grant payment is subject to the amount of applications received, potential destination of the applicants and availability of funds from the Turkish National Agency. Students are responsible for their own travelling costs and living expenses during the exchange. Students with disabilities can apply for additional funding to cover the costs of their special needs.

 

Amount of monthly grants is announced by Turkish National Agency according to the cost of living in the country of destination, grouped in three categories as follows:

 

ERASMUS GRANTS ACCORDING TO THE COUNTRY OF DESTINATION

Groups According to Living Costs

Name of Countries

Monthly Erasmus Grants for Study Mobility

Group 1 and 2 Programme Countries with Higher Living Costs

Denmark, Ireland, France, Austria, Finland, Sweden, United Kingdom, Liechtenstein, Norway, Italy, Belgium, , Germany, Greece, Spain, South Cyprus, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Iceland, Malta

600 Euro

Group 3 Programme Countries with Medium Living Costs

Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, North Macedonia, Czechia, Croatia, Slovenia, Serbia

400 Euro

Erasmus+ without Grant Option

Students who are entitled to receive an Erasmus grant may abandon their right to receiving the grant or eligible applicants may benefit from Erasmus study mobility through “without grant option” by answering the relevant question on the online application form or by declaring to the Erasmus Office that they want to use this right after the announcement of results.

 

Additional Grant Opportunity for Students with Special Needs

Additional grants are available for students with special needs and health conditions wishing to participate in an Erasmus+ placement and where participation would not be possible without extra financial support.

 

The allowance is offered when disabilities or health conditions lead to additional mobility costs, which exceed the maximum grant allocations allowed, and which cannot be recovered from other sources. The grant covers approved actual costs. Applications for the Additional Grant Opportunity for Students with Special Needs must be submitted before the the mobility. Student’s application must include a statement from a doctor or other authority confirming the disability or health condition, its severity, the impact on the Erasmus+ mobility, additional requirements and additional costs to be met. A detailed estimate of costs is required.

The application should provide information on any other sources of financial support that the student receives and why this is insufficient to cover extra costs.

 

In order to learn more about additional grant opportunities for students with special needs, please get in contact with Erasmus Office.

 

Departmental Coordinators

Please kindly note that the applicants need to get the approval of Erasmus Department Coordinators to their acceptance letters. For the list of departmental coordinators, please visit the relevant page

HIZLI ERİŞİM